УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 755  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Зоран Сретеновић, магистар, /; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац

Дејан Карановић, Мастер, ОШ ,, Др Ђорђе Јоановић „ Ново Милошево; Зоран Сретеновић, магистар, /; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање културе самопроцене квалитета остваривања наставе и учења

Критичко вредновање наставничке праксе у области квалитета настава и учење - Иновирање методичко-дидактичке основе наставе и учења - Успостављање праксе самоевалуације остаривања образовно васпитног рада - Јачање капацитета за формативно праћење ученичких постигнућа

да критички процени успешност остваривања наставе и учења у односу на стандарде квалитета рада - да примени иновативне методе и облике учења и подучавања - да редовно преиспитује/евалуира наставничку праксу - да унапреди формативно праћење ученичких постигнућа

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Самоевалуација области квалитета настава и учење
  • пауза
  • Иновирање дидактичко-методичке основе планирања часа
  • пауза
  • Формативно праћење ученичких постигнућа
  • пауза
  • Предлози за унапређивање праксе формативног праћења ученичких постигнућа

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Светозар Марковић" Лапово Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 24 3.95
2 ОШ "Илија Гарашанин" Јосифа Панчића 7, Аранђеловац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 30 3.98
3 Средња школа Лапово, Светозара Марковића 43 Зоран Сретеновић, Зорица Николић 20 3.81
4 ОШ "Јован Поповић" Крагујевац Зорица Николић, Валентина Грбић 26 3.84
5 ОШ "Доситеј Обрадовић" Крагујевац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 20 3.96
6 Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика Рековац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 30 3.95
7 ОШ "Рада Шубакић" Гружа Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 18 3.96
8 ОШ "Милоје Симовић" Драгобраћа Зоран Сретеновић, Зорица Николић 29 3.84
9 ОШ "Живадинка Дивац" Крагујевац Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 28 3.98
10 ОШ "Сретен Младеновић" Крагујевац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 17 3.95

Укупно учесника: 242 | Просечна оцена: 3.92