Демонстрациони огледи и екперименталне вежбе из физике за наставнике у основним и средњим школама

Каталошки број програма: 783  

Не

Универзитет у Београду - Физички факултет, Студентски трг 12, mico@ff.bg.ac.rs, 0117158166, ,

Мићо Митровић, mico@ff.bg.ac.rs, 0117158166, 0642426183,

Мићо Митровић, доктор физичких наука, Универзитет у Београду - Физички факултет;

Мићо Митровић, доктор физичких наука, Универзитет у Београду - Физички факултет; Бранислава Мисаиловић, доктор физичких наука, Универзитет у Београду - Физички факултет; Биљана Максимовић, MSc физичар, Универзитет у Београду - Физички факултет;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање знања наставника у обезбеђивању услова за извођење демонстрационих огледа и мерних експеримената. Програм обезбеђује унапређење компетенција наставнике физике различитих школа које раде у различитим условима.

Професионално усавршавање наставника физике у извођењу демонстрационих огледа и експерименталних вежби различите сложености уз коришћење наставних средстава у школама са различито опремљеним кабинетима за физику. Препоруке за набавку нове опреме за школске кабинете, самосталну израду једноставнијих демонстрационих и мерних експерименталних комплета и извођење једноставних демонстрација коришћењем свима доступних компонената. Програм обезбеђује унапређивање знања наставника физике основних и средњих школа у раду са ученицима са различитим потребама, од оних који немају изражене склоности ка физици до оних који учествују на такмичењима.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи

1. данИзбор демонстрационих огледа и експерименталних вежбиРеализација демонстрационих огледа и експерименталних вежбиДискусија о огледима и вежбамаРеализација демонстрационих огледа и експерименталних вежбиДискусија о огледима и вежбамаПровера стечених знања и вештина

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 000 динара. У цену је укључено освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Петар Тасић", Лешница Мићо Митровић, Бранислава Мисаиловић 23 3.97
2 Физички факултет, цара Душана 13, 2. спрат, Београд Мићо Митровић, Бранислава Мисаиловић 11 3.93

Укупно учесника: 34 | Просечна оцена: 3.95