Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

Каталошки број програма: 393  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ "Никола Тесла" НИш

Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ "Никола Тесла" НИш

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.

Упознавање наставника са елементима хипермедије (који се користе на презентацијама) и актуелним технологијама с акцентом на складиштење фајлова у облаку, дељење фајлова и сараднички рад. Оспособљавање за употребу предметних технологија и њихово повезивање у функционалну целину у различитим врстама презентација (инфографицима, слајд презентацијама, динамичким презентацијама, веб-сајтовима). Оспособљавање наставника за израду веб-сајта као незаобилазног облика презентације на интернету.

Наставник/-ца: • обрађује слике и цртеже у програмима Paint и Photos; • упознат/-а је са наменом програма и основама рада у програму Paint 3D; • зна да користи програм Paint 3D како би од цртежа направио/-ла 3D модел; • уме да направи GIF анимацију; • уме да направи снимак екрана, као и видео-снимак екрана; • повезује све претходне садржаје у функционалан инфографик; • познаје концепт дељења фајлова и сарадничког рада; сараднички креира презентацију у апликацији Google презентације; • уме да направи интернет презентацију (веб-сајт) у алату Google сајтови; • уме да направи динамичку презентацију (налик на Prezi презентације) у програму PowerPoint.

 • 1. дан
  • Визуелизација и дигитални урођеници
  • Цртеж, слика, анимација и видео-туторијал
  • ПАУЗА
  • Инфографик – постер који прича причу
  • Google диск, Google презентације и сараднички рад
  • ПАУЗА
  • Google сајтови – нова платформа за израду интернет презентација
  • ПАУЗА
  • Динамичке презентације у статичком окружењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драгиша Мишовић" Чачак Далибор Чукљевић, Зоран Луковић 26 3.97
2 ОШ "Драгиша Мишовић" Чачак Далибор Чукљевић, Зоран Луковић 30 3.99
3 ЦСУ Чачак Далибор Чукљевић, Зоран Луковић 19 3.98
4 ЦСУ Сомбор, Венац Радомира путника 30 Далибор Чукљевић, Зоран Луковић 15 3.99
5 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак Далибор Чукљевић, Зоран Луковић 15 3.99
6 ОШ Свети Сава, Чачак, ДР Драгише Мишовића 245 Далибор Чукљевић, Зоран Луковић 17 3.97

Укупно учесника: 122 | Просечна оцена: 3.98