Рад са презаштићеном децом/ученицима

Каталошки број програма: 149  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Стефан Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Никола Тесла" Винча; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Гордана Павловић, Мастер учитељ, Васпитач, ПУ „Дечји дани“ Београд; Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција полазника за препознавање презаштићености и рад са презаштићеном децом/ученицима

Унапређивање педагошких компетенција полазника у области препознавања и адекватног реаговања када постоји сумња да је дете/ученик изложено презаштићености. Развијање сензибилитета наставника и васпитача за препознавање појединачних и општих видова презаштићености и неконструктивног развоја капацитета детета. Едукација полазника о особеностима презаштићене деце/ученика и адекватним видовима подршке. Едукација полазника о утицају презаштићености деце/ученика на школска постигнућа. Едукација полазника о начинима подршке родитељима презаштићене деце/ученика. Превентивно деловање на подизање нивоа самосталности деце/ученика.

Очекује се да ће полазници: - унапредити педагошке компетенције за рад са презаштићеном децом, - упознати елементе отворене и прикривене презаштићености и проширити сазнања и искуства у области њихове идентификације, - развити сензибилитет се за препознавање потенцијалних педагошких ризика којима су изложена презаштићена деца/ученици, - бити едуковани да презаштићеној деци/ученицима и њиховим родитељима пруже адекватну педагошку подршку, - бити оснажени да делују проактивно и превентивно, и у својој средини покрену иницијативу за подизање нивоа самосталности деце/ученика.

 • 1. дан
  • 1. Презаштићеност = незаштићеност
  • Пауза
  • 2. Последице презаштићености – препознавање и идентификација
  • Пауза
  • 3. Рад са презаштићеном децом
  • Пауза
  • 4. Самостално дете – успешно дете
  • Пауза
  • 5. Активности за примену програма у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

Цена: 3300,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора и реализатора обуке 2500 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Дучић" Роћевићи 146, 36205 Роћевићи Момчило Степановић, Стефан Степановић 19 4
2 ОШ "Наталија Нана Недељковић", Октобарских жртава 146. Грошница, Крагујевац Момчило Степановић, Бојан Грујић 19 4
3 ОШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац Момчило Степановић, Стефан Степановић 23 3.97
4 ОШ "Дуле Караклајић", Дула Караклајића 37, Лазаревац Момчило Степановић, Стефан Степановић 29 3.96
5 ОШ "Никола Тесла", Иве Лоле Рибара 51, Кљајићево Момчило Степановић, Стефан Степановић 28 3.73
6 ОШ "Георги Димитров", Иве Лоле Рибара б.б Босилеград Момчило Степановић, Бојан Грујић 30 3.99
7 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево Момчило Степановић, Стефан Степановић 22 4
8 Основна школа „Јован Цвијић“ Моравска 82, Сирча, Краљево Момчило Степановић, Стефан Степановић 29 4
9 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Вишњица Момчило Степановић, Стефан Степановић 30 3.98

Укупно учесника: 229 | Просечна оцена: 3.96