СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА

Каталошки број програма: 835  

Не

Матица српска, Матице српске 1, jdjukic@maticasrpska.org.rs, 0216622726, 021527622,

Јулка Ђукић, ms@maticasrpska.org.rs, 0216622726, 0642393770,

Ђорђе Ђурић, доктор историјских наука , Филозофски факултет Нови Сад; Драган Станић, доктор филолошких наука , Филозофски факултет Нови Сад; Исидора Бјелаковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Јулка Ђукић, , ; Мато Пижурица, доктор филолошких наука, ;

Ђорђе Ђурић, доктор историјских наука , Филозофски факултет Нови Сад; Драган Станић, доктор филолошких наука , Филозофски факултет Нови Сад; Исидора Бјелаковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Јулка Ђукић, , ; Мато Пижурица, доктор филолошких наука, ; Дејан Милорадов, магистар лингвистичких наука, Матица српска; Татјана Пивнички Дринић, , Матица српска; Милан Ајџановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Ивана Ћелић, магистар филолошких наука, Матица српска;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Саветовање је предвиђено за стручне сараднике, васпитаче и наставнике свих профила како би сви запослени у систему васпитања и образовања заједно учествовали у развоју и неговању српског језика.

(1) Указивање на најчешћа огрешења о норму стандардног српског језика (правописна и језичка); (2) давање одговора на питања и недоумице у вези са језичким стандардом; (3) унапређење компетенција К1 и К4, као и приоритетних области П4 и П6. Писмено и усмено изражавање у складу са нормом стандардног српског језика утиче на развој свести о значају њеног очувања и неговања не само међу наставним особљем и стручним сарадницима у колективу и настави него и код ученика, а самим тим и на очување и развој српског језика и културе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПравопис стандардног српског језика2. данКултура говора и норма стандардног српског језика

30

дана: 2
бодова: 8

Појединачна цена: 3.000,00 динара (за касне пријаве 3500,00 динара) Цена за групе од 30 људи: 60.000

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Матица српска, Улица Матице српске 1, Нови Сад Ђорђе Ђурић, Драган Станић, Исидора Бјелаковић, Јулка Ђукић, Мато Пижурица, Дејан Милорадов, Милан Ајџановић, Ивана Ћелић 14 3.95

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 3.95