Ка друштву без предрасуда - изазови суочавања са антисемитизмом некад и сад

Каталошки број програма: 281  

Не

Teraforming jug, Balzakova 16, misko@terraforming.org, 0643248632

Milenko Stanisic, misko@terraforming.org, 0643248632, 0643248632

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Миленко Станишић, , Тераформинг; Невена Бајалица, Мастер студије лингвистике, Тераформинг

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд ; Петар Ђурђев, Мастер дипломирани историчар/Докторанд, Историјски архив у Новом Саду; Василије Милновић, Доктор наука, Универзитетска библиотека Светозар Марковић; Милан Кољанин, Доктор наука, Институт за савремену историју, Београд; Миленко Станишић, , Тераформинг; Невена Бајалица, Мастер студије лингвистике, Тераформинг

друштвене науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање наставника са појмом, узроцима и последицама антисемитизма кроз историју, различитим облицима испољавања антисемитизма и других облика дискриминације и ксенофобије данас, ради оспособљавања за примену у процесу наставе и учења.

- Упознавање са појмом антисемитизам према дeфиницији и препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст; - Упознавање са појмом антисемитизам у различитим контекстима; - Упознавање наставника са узроцима и последицама појаве антисемитизма од старог века до данас; - Препознавање антисемитизма, као и других облика дискриминације и ксенофобије у појавама савременог света; - Препознавање антисемитизма у традиционалним и новим медијима; - Упознавање са савременим документима која се односе на људска права; - Коришћење додатних наставних материјала о антисемитизму за остваривање исхода и развијање компетенција ученика (предметна и опште међупредметне компетенције).

Учесници ће моћи да: - користе појам антисемитизам у различитим контекстима; - објасне узроке и последице појаве антисемитизма од старог века до данас; - препознају антисемитизам, као и друге облике дискриминације и ксенофобије у појавама савременог света; - издвоје различите облике говора мржње у историјским и савременим изворима и наведу његове негативне друштвене последице; - користећи одговарајуће наставне методе, деконструишу стереотипе засноване на антисемитизму и другим облицима дискриминације; - познају и промовишу документа савременог света која се односе на људска права; - користе наставне материјале о антисемитизму за остваривање исхода и развијање компетенција ученика (предметне и опште међупредметне компетенције).

  • 1. дан
    • Aнтисемитизам према дефиницији и препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст
    • Јеврејски народ и антисемитизам - од старог века до Холокауста
    • Антисемитизам у савременом свету

30

дана: 1
бодова: 8

Семинар је бесплатан.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бачка Паланка Миленко Станишић, Невена Бајалица 11 3.86

Укупно учесника: 11 | Просечна оцена: 3.86