Дигитално (родно засновано) насиље у партнерским везама младих

Каталошки број програма: 44  

Не

Аутономни женски центар, Тиршова 5а Београд, dobre_prakse@azc.org.rs, 0112687190 , 0112687190

Тања Игњатовић, tanja@azc.org.rs, 0112687190, 0638533180, 0112687190

Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар

Мирјана Митић, дипломирана социјална радница, АСТРА-Акција против трговине људима; Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар; Јована Маркулић, дипломирана социјална радница, Аутономни женски центар; Весна Роквић, , Музичка школа „Станковић“, Београд; Весна Илић, , Гимназија у Параћину; Јелена Ивковић, мастер, Фондација за младе Обреновца

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Стечена знања и унапређене вештине за препознавање и поступање запослених у образовно-васпитном систему у ситуацијама дигиталног (родно заснованог) насиља у партнерским (емотивним) везама младих.

Повећана осетљивост на стереотипе и предрасуде о романтичним везама, као услов преопознавања равноправних, неравноправних и насилних веза. Стечена знања о карактеристикама дигиталног (родно заснованог) насиља, његовој распрострањеност и последицама. Повећана осетљивост за препознавање ситуација дигиталне контроле и насиља у партнерским везама младих. Повећана знања и вештине за решавање конкретних ситуација дигиталног насиља. Развијене стратегије за рад са „посматрачима/посматрачицама“. Израда скица будућих акција за превенцију дигиталног (родно заснованог) насиља (у партнерским везама младих) у школском контексту.

Боље разумевање карактеритика појаве. Проактиван став у заштити и превенцији дигиталног (родно заснованог) насиља (у партнерским везама младих) у школском контексту. Усвојени конкретни „алати“ за интервенције у ситуацијама дигиталног насиља у односу на жртву, учиниоца и посматраче. Обновљена знања у вези са надлежностима образовно-васпитних установа у ситуацијама (дигиталног) насиља. Обогаћена информисаност о „добрим праксама“ у превенцији дигиталног (родно заснованог) насиља (у партнерским везама младих) – развој културе ненасиља, укључивање теме у наставне прогарем, могуће обуке за наставнике, ученике, родитеље, акције у заједници и слично.

 • 1. дан
  • Отварање семинара, упознавање чесника/ца, очекивања и „улазни“ тест.
  • Романтични митови и знаци упозорења – равноправне, неравноправне и насилне везе
  • Облици дигиталног (родно заснованог) насиља, рострањеност и послеледице
  • Ситуације дигиталне контроле и насиља у партнерским везама младих
  • „Посматрачи/посматрачице“ – стратешки „алати“ за интервенције
  • Реаговање када се деси дигитално (родно засновано) насиље (у партнерским везама младих)
  • Скице за школске акције
  • „Излазни“ тест знања и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.500 динара по учеснику. У цену је укључена накнада и путни трошкови предавачицама, радни и едукативни материјал, административни трошкови организације семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Параћин, Гимназија Јована Маркулић, Весна Илић 23 3.94
2 Музичка школа Станковић, Дечанска 6, београд Мирјана Митић, Весна Роквић 19 3.96
3 Ћуприја, Техничка школа Јована Маркулић, Весна Илић 21 3.92
4 Техничка школа, Драгољуба Јовановића 2, Параћин Мирјана Митић, Весна Илић 18 3.74
5 Друга економска школа, Београд, Господара Вучића 50 Јована Маркулић, Весна Роквић 23 3.79

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.87