Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Каталошки број програма: 500  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ; ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟;

ИВАНА ЈУХАС, , ОШ„ ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН‟; Наташа Белић, Професор разредне наставе; Мастер учитељ, ОШ „Рада Шубакић„; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар„, Књажевац; Славица Николић, Мастер професор разредне наставе, Основна школа ,,Милан Илић Чича„ Аранђеловац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ семинара је оспособити и оснажити учеснике да се оспособе извођење наставе на три нивоа сложености кроз образовне стандарде

- Пружање подршке учесницима у планирању и припремању наставе на три нивоа сложености користећи образовне стандарде - Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака у настави на три нивоа сложености у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања; - Оспособљавање учесника за креирање инструмената за праћење и вредновање ученичких постигнућа кроз наставу на три нивоа сложености по образовним стандардима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програмаНастава на три нивоа сложености ( презентација – теорија- карактеристике)Образовни стандардиРадионица: Праћење и вредновање рада ученика у настави на три нивоа сложености

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Стефан Дечански, Железник, Београд ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић, Гордана Јаневска, Славица Николић 30 3.83
2 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица Наташа Белић, Славица Николић 30 3.97
3 Основна школа Десанка Максимовић Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Гордана Јаневска 30 3.98
4 OШ Десанка Максимовић Косовска Каменица ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић, Гордана Јаневска, Славица Николић 30 3.82
5 Основна школа Вук Караџић Степојевац ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић, Гордана Јаневска, Славица Николић 30 3.99
6 Oсновна школа Живојин Перић Стублине ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.94
7 Основна школа Мишо Стојковић Гај (Ковин) ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.97
8 Основна школа Вук Караџић Крушевац Гордана Јаневска, Славица Николић 30 3.96
9 Oсновна школа Нада Поповић Крушевац ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.99
10 Oсновна школа Рашка Рашка ИВАНА ЈУХАС, Наташа Белић 30 3.86

Укупно учесника: 300 | Просечна оцена: 3.93