Израда електронских дидактичких материјала у настави математике

Каталошки број програма: 310  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822, ,

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113,

Музафер Сарачевић, доктор наука, Универзитет у Новом Пазару; Ајсела Хаџиахметовић, VII-1 степен, мастер, ОШ„Авдо Међедовић„, Нови Пазар; Ремзо Дестовић, VII-1 степен, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Нови Пазар;

Музафер Сарачевић, доктор наука, Универзитет у Новом Пазару; Ајсела Хаџиахметовић, VII-1 степен, мастер, ОШ„Авдо Међедовић„, Нови Пазар; Ремзо Дестовић, VII-1 степен, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Нови Пазар;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду и употребу електронских дидактичких материјала помоћу ИКТ у циљу поспешивања наставе математике.

Оснаживање наставника за избор и употребу алата за израду електронских дидактичких материјала за наставу математике са циљем поспешивања наставе. Оспособљавање наставника за израду електронских дидактичких материјала у настави математике са циљем поспешивања наставе. Јачање капацитета наставника за употребу електронских дидактичких материјала помоћу ИКТ у настави математике са циљем унапређивања наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данУводБлог као интернет простор за пласирање е-дидактичких материјала у настави математикеИнтерактивне презентације у настави математике Примена интерактивне графике у математициИзрада и примена е-туторијала у настави математике

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб Ајсела Хаџиахметовић, Ремзо Дестовић 15 3.99

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.99