Вршњачко учење и концептуална настава природних наука

Каталошки број програма: 803  

Не

Департман за физику, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, olivera.maletic@df.uns.ac.rs, 0214852800, ,

Maja Стојановић, maja.stojanovic@df.uns.ac.rs, 0214852824, 0629799698,

Maja Стојановић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Vladan Младеновић, дипломирани физичар, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ; Јелена Радовановић, Мастер професор физике, ОШ „Слободан Секулић„ Ужице; Андријана Жекић, доктор физичких наука, Физички факултет, Универзитет у Београду;

Maja Стојановић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Vladan Младеновић, дипломирани физичар, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ; Јелена Радовановић, Мастер професор физике, ОШ „Слободан Секулић„ Ужице; Андријана Жекић, доктор физичких наука, Физички факултет, Универзитет у Београду; Бранка Радуловић, доктор наука, методика наставе, Природно-математички факултет, УНС; Марина Дороцки, Мастер професор физике, Гимназија „Исидора Секулић„; Ивана Богдановић, доктор методике наставе физике, Природно-математички факултет, УНС; Соња Скубан, доктор физичких наука, Природно-математички факултет Нови Сад; Ивана Степановић Илић, доктор наука, Институт за психологију,Филозофски факултет Београ; Бранислава Мисаиловић, доктор физичких наука, Физички факултет, Универзитет у Београду; Биљана Максимовић, MSc физичар, Физички факултет, Универзитет у Београду;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање полазника програма за реализацију наставе природних наука у складу са основним принципима Peer Instruction и Just in Time Teaching наставних стратегија уз примену ИКТ-а; Развијање вештина примене концептуалних питања у настави.

Упознавање са основним принципима Peer Instruction (PI) и Just in Time Teaching (JiTT) наставних стратегија, могућностима њихове примене и предностима на основу резултата релевантних научних истраживања и примера добре праксе. Упознавање са појмом научне писмености и феноменом ученичких алтернативних концепција (мисконцепција). Стицање знања о улози и врстама тестова у настави и креирању различитих облика питања, са нагласком на оспособљавање полазника за креирање квалитетних концептуалних питања. Стицање знања о примени ИКТ-а при имплементацији PI и JiTT наставних стратегија: практичан рад са респондерима („кликерима„), онлајн апликацијом Сократив и додацима за вршњачко учење у онлајн систему Мудл.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОснове Peer Instruction (PI) и Just in Time Teaching (JiTT) наставних стратегијаПаузаКонцептуална питања ПаузаИКТ у функцији имплементације PI и JiTT наставних стратегијаПаузаПримена PI и JiTT наставних стратегијаЕвалуација, дискусија, завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику, у цену је укључено радни материјал који полазници добијају у електронском и штампаном облику, како би могли исте примере примењивати у настави 2.000,00 динара по полазнику, у цену је укључено освежење за време паузе и сендвич за време ручка, кao и радни материјал који полазници добијају у електронском и штампаном облику, како би могли исте примере примењивати у настави

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Бранка Радуловић, Марина Дороцки 21 3.89
2 ПМФ, Нови Сад Maja Стојановић, Бранка Радуловић, Марина Дороцки 10 3.99

Укупно учесника: 31 | Просечна оцена: 3.94