Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Каталошки број програма: 318  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Стојан Новаковић„, Шабац; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Основна школа „Жика Поповић„ Владимирци;

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Стојан Новаковић„, Шабац; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Основна школа „Жика Поповић„ Владимирци;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања наставника за ефикасно коришћење рачунара као подршке у изради потребне документације и квалитетнијег и потпунијег извођења наставе.

Проширивање знања наставника за рад са основним ИКТ средствима у настави. Оспособљавање наставника за коришћење Word-a приликом израде наставних планова и евиденција Осавремењивање наставе употребом доступних аудио и видео материјала преузетих са Интернета Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе коришћењем PowerPoint презентација Подстицање наставника за коришћење савремених Интернет алата у настави (Gmail, Google calendar, drive, form) посредством компјутера и мобилног телефона Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављањеПовезивање хадрвера и подешавање софтвераПаузаWord у школиПравилно претраживање ИнтернетаПаузаPowerPointGoogle сервисиПаузаЕвалуација

25

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 800 динара, уколико је формирана група од 25 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 22 3.75
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 24 3.88
3 Прва основна школа Ваљево Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 23 3.96
4 ,,Прва основна школа" Ваљево Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 14 3.99
5 Гимназија 9 мај, Јеронимова 18 Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 23 3.97
6 ОШ "Прота Матеја Ненадовић" Бранковина Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.87
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 11 3.97
8 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.88
9 Гимназија Ивањица Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 12 3.95
10 Мачванска средња школа Богатић Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.85
11 Центар за стручно усавршавање Кикинда Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.98
12 Регионални центар Смедерево Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.93
13 ОШ "Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.91
14 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.95
15 Центар за стручно усавршавање Чачак Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 18 3.93
16 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 4
17 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 23 3.93
18 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 24 3.99
19 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 23 3.92
20 ОШ Димитрије Туцовић, Јабучје Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 24 3.9
21 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 24 3.9
22 ОШ "Мика Митровић" Богатић Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.88
23 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.78
24 ОШ "Марко Орешковић" Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 21 3.95
25 ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ - АЛАС“ Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 21 3.81
26 ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ - АЛАС“ Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 16 3.95
27 ОШ Јанко Катић - Рогача Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 20 3.92
28 ПУ Бамби, Лозница Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.94
29 ПУ Бамби, Лозница Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.98
30 ПУ Бамби, Лозница Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.96
31 ОШ Никола Тесла Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.96
32 ОШ Ђура Јакшић, Топоница Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 18 3.97
33 Центар за стручно усавршавање Чачак Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 9 3.93
34 Центар за стручно усавршавање Чачак Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 10 3.76
35 Центар за стручно усавршавање Чачак Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 10 3.76
36 Центар за стручно усавршавање Чачак Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 16 3.88
37 ОШ "Јефимија", Обреновац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 12 3.99
38 Центар за стручно усавршавање Чачак Ивана Новаковић, Душан Којић 16 3.93
39 Центар за стручно усавршавање Чачак Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 14 3.95
40 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 19 3.86
41 Центар за стручно усавршавање Кикинда Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 12 4
42 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 13 4
43 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 24 3.95
44 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 20 3.96
45 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 16 3.97
46 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 17 3.93
47 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 15 3.93
48 ОШ "Рајко Михаиловић" Бањани Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 15 3.71
49 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 22 3.83
50 Центар за образовање Крагујевац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 22 3.92
51 ОШ Јован Јовановић Змај Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 23 3.89
52 Центар за стручно усавршавање Кикинда Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 20 3.95

Укупно учесника: 1036 | Просечна оцена: 3.92