Жанрови усмене бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Каталошки број програма: 440  

Не

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković", 28. novembra 58, centar.isa.beg@gmail.com, 020311027

Esma Brunčević, esma.bruncevic90@gmail.com, 020311027, 063662929

Адиса Мусић, Професор српског и босанског језика, Државни универзитет у Новом Пазару; Дино Лотинац, Мастер, Основна школа „12.децембар“ Сјеница; Сеад Шемсовић, Професор доктор, Филозофски факултет у Сарајеву

Адиса Мусић, Професор српског и босанског језика, Државни универзитет у Новом Пазару; Дино Лотинац, Мастер, Основна школа „12.децембар“ Сјеница; Сеад Шемсовић, Професор доктор, Филозофски факултет у Сарајеву

образовање и васпитање на језицима националних мањина

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање компетенција наставника за познавање жанрова усмене бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Унапређење знања из области усмене бошњачке књижевности. Упознавање наставника са интерпретативним стратегијама изучавања дјела и жанрова усмене бошњачке књижевности. Оспособљавање полазника да примјењују и повезују претходна знања са новостеченим знањима из области усмене књижевности. Мотивисање учесника да препознају жанрове усмене књижевности базирајући се на књижевне родове, уочавају њихове одлике и специфичности, повезују их са хисторијским приликама времена у коме настају

Унапређење знања из области развоја усмене бошњачке књижевности Оснаживање знања и умијећа интерпретирања књижевних дјела усмене бошњачке књижевности

  • 1. дан
    • Настанак и развој усмене књижевности, усмена лирика
    • Жанрови усмене епике
    • Лирсконаративни жанрови (Лирско-епски жанрови)
    • Жанрови усмене прозе

30

дана: 1
бодова: 8

1000 динара