Водич за час одељењског старешине

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 33  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Аница Саковић, , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Аница Саковић, , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Разумевање значаја часова одељењског старешинe у процесу образовања и васпитања ученика. Повећање компетенција наставника за решавање проблема у одељењу и континуиран рад на стварању недискриминишуће и безбедне средине подстицајне за учење и развој.

- Упознавање са правним прописима који регулишу рад одељењског старешине. - Оспособљавање за примену различитих техника успешног грађења односа са ученицима. - Оспособљавање за употребу разноврсних облика рада, наставних средстава и метода активне наставе у циљу стварања позитивне климе у одељењу. - Oспособљавање за вршење одабира и прилагођавања метода, облика рада и наставних средстава индивидуалним психолошким карактеристикама ученика и разноврсним проблемским ситуацијама. - Упознавање са ефикасним и сврсисходним моделима реаговања у најчешћим проблемским ситуацијама у одељењу и подстицање на развијање сопствених конструктивних модела реаговања. - Оспособљавање за рад на подстицању мотивације ученика за ангажовање у школи.

Унапређивање квалитета часова одељењског старешине. Наставници су обучени за решавање конкретних проблемских ситуација у одељењу. Наставници познају постојеће законске прописе који регулишу рад одељењског старешине. Наставници утичу на унапређење ефикасности начина учења и побољшање успеха ученика. Атмосфера у одељењу је повољнија и погодује учењу и позитивном социјалном и моралном развоју ученика. Учесталост неадекватног понашања и насиља је смањена. Наставници примећују већи степен личног самопоуздања, ентузијазма и задовољства, а самим тим су и више мотивисани када је реч о раду са одељењем. Креиране су збирке са предлозима радионица за рад на часу одељењског старешине.

  • 1. недеља
    • Смернице и предуслови за успешан рад одељењског старешине
  • 2. недеља
    • Најчешћи проблеми у одељењу - проблеми у учењу и понашању
    • Анализа педагошких ситуација и разматрање предлога решења

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 17 3.97
2 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 8 3.99
3 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 7 3.97
4 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 8 4
5 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 14 4
6 Соња Стаменковић, Бранкица Михајловић Илић 13 3.99
7 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 9 3.99
8 Елена Спасић Митрановић, Бранкица Михајловић Илић 7 3.99
9 Елена Спасић Митрановић, Бранкица Михајловић Илић 45 3.99
10 Елена Спасић Митрановић, Бранкица Михајловић Илић 41 3.98
11 Елена Спасић Митрановић, Бранкица Михајловић Илић 7 4

Укупно учесника: 176 | Просечна оцена: 3.99