Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Каталошки број програма: 158  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Љиљана Игњатовић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић УЧа„; Дорис Рафајловски, дипл. психолог, НВО Атина

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина запослених у правцу разумевања утицаја особина личности и понашања васпитача и наставника на процес стварања толерантне средине за учење и развој детета као и унапређење комуникационих компетенција запослених

- Сензибилизација запослених за препознавање значаја формирања и промовисања толерантних вредносних система у васпитно-образовној установи - Оснаживање запослених за разумевање повезаности модела: особине личности – понашање – креирање толерантне климе у васпитно-образовној установи - Оснаживање компетенција самоевалуације васпитача и наставника у процени ефеката сопствених облика понашања према деци и ученицима - Оснаживање компетенција за медијацију и управљање конфликтом - Оснаживање компетенција за управљање негативним емоцијама - Упознавање са утицајем и управљањем невербалном комуникацијом

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник д

1. дан Наставник и васпитач као креатор климе у школи и вртићу пауза Значај асертивности и недискриминативног понашања за успостављање толерантног окружења пауза Медијација, управљање конфликтом и негативним емоцијама пауза Формирање толерантне и недискриминативне атмосфере у школи и вртићу

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Скела, Обреновац Татјана Стојановић, Љиљана Игњатовић 24 3.9
2 Младеновац Татјана Стојановић, Љиљана Игњатовић 30 3.98
3 Пећинци Татјана Стојановић, Љиљана Игњатовић 29 3.98
4 Смедерево Горан Кличковић, Љиљана Игњатовић 30 3.99
5 Смедерево Горан Кличковић, Љиљана Игњатовић 30 3.89
6 Зрењанин Љиљана Игњатовић, Дорис Рафајловски 17 3.96
7 Зрењанин Горан Кличковић, Татјана Стојановић 26 3.99
8 Бачки Петровац Горан Кличковић, Татјана Стојановић 29 3.98
9 Сомбор Горан Кличковић, Татјана Стојановић 29 3.97
10 Београд Тамара Баковић Грче, Љиљана Игњатовић 26 4
11 Косовска Митровица Горан Кличковић, Тамара Баковић Грче 21 4
12 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 Горан Кличковић, Тамара Баковић Грче 28 3.98
13 Крагујевац Горан Кличковић, Тамара Баковић Грче 30 3.95
14 Београд Тамара Баковић Грче, Татјана Стојановић 21 3.99
15 Београд, Борча Тамара Баковић Грче, Татјана Стојановић 29 3.98
16 Мајданпек Тамара Баковић Грче, Татјана Стојановић 30 3.98
17 Ljig Горан Кличковић, Тамара Баковић Грче 30 3.99
18 Lazarevac Тамара Баковић Грче, Татјана Стојановић 29 3.98

Укупно учесника: 488 | Просечна оцена: 3.97