Уређивање школског сајта и блога коришћењем алата, софтвера и метода савремених медија

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 341  

Да

Удружење прфесора информатике Србије, Пастерова 14/11, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0216392686,

Горан Јовишић, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0603020748,

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике, смер Рачунарс, Техничка школа, Власотинце; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Школски сајт је веома битан за статус школе, подизање квалитета сарадње, учења и поучавања и у складу са захтеваима дигитализације. Осмислити добро дизајниран, интерактиван, приступачан, уотребљив и једноставан сајт за коришћење у ск

Интернет омогућава да велики број корисника из окружења школе, из различитих градова и држава приступи Wеб сајту школе или персоналном блогу наставника. На овај начин могуће је стварања групе корисника који желе да се информишу или користе садржаје сајта за учење, оцењивање, комуникацију или да евалуацију рада школе. Високо квалитетна презентација школе има потенцијал да учини школу привлачном за њене садашње и будуће ученике, наставнике, родитеље, окружење и свет и подстиче кориснике да је посете, претраже, користе њене ресурсе и врате се на њу. Циљ није само бити на Wеб-у, већ подржавати и задовољавати потребе циљних група, односно ученика, родитеља и заједнице. Циљ је да се креира така

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаСофтверска и хардверск аинфраструктура за онлајн програме2. недељаИнсталација web апликација за креирање садржаја и упознавање њених функција3. недељаОсновне функције апликације Word Press4. недељаКонтрола приступачности сајта употребом апликације Achecker.Евалуација програма.

30

недеља: 4
бодова: 32

3000 динара, са плаћеним хонорарима реализатора, порезим и доприноси за хонораре, путни трошкови реализатора за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 19 3.97
2 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић, Александра Филиповић 22 3.98
3 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 22 3.98
4 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић, Александра Филиповић 30 3.96
5 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 30 3.81
6 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 30 3.87

Укупно учесника: 153 | Просечна оцена: 3.93