Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Каталошки број програма: 185  

Не

ОШ Милоје Павловић, Милосава Влајића 1, Београд, osmilojepavlovic@gmail.com, 0113552153, 0641803767, 0113552153

Александра Буковица, osmilojepavlovic@gmail.com, 0113552153, 0641803767, 0113552153

Александра Буковица, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Јелена Митић, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Синиша Медић, /, TNATION;

Александра Буковица, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Јелена Митић, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење вештина и компетенција наставника у области примене савремених метода и технологија кроз употребу апликација у раду, унапређење и прилагођавање наставе ученику са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу ( аутизам, дислексија...)

Упознавање са апликацијама за образовање ученика са комуникацијским тешкоћама ( аутизам и дисфазија) и проблемима у учењу (дислексија, дисграфија, диспраксија и дискалкулија ) : "Лако са Марком" , А-комуникатор, Интерактивни буквар и математика, Кинект, 4д анимације... Оспособљавање наставника и стручних сарадника за коришћење апликација у раду; Употреба апликација за унапређење наставе; Стицање вештина за индивидуализацију наставе; Оспособљавање наставника за прилагођавање наставе ученицима са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

1. дан1. Комуникацијске тешкоће ( аутизам и дисфазија) Дислексија и дисграфијаДиспраксија и дискалкулија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал. Трошкове пута за реализацију ван Београда сноси организатор програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Љуба Ненадовић" Аце Јоксимовића 25, Београд Александра Буковица, Јелена Митић 26 3.84
2 СОШО "Вукашин Марковић" Александра Буковица, Јелена Митић 30 3.94
3 ОШ "Радоје Домановић" Светозара Марковића 13, Крагујевац Александра Буковица, Јелена Митић 30 3.89
4 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац Александра Буковица, Јелена Митић 30 3.99
5 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд Александра Буковица, Јелена Митић 30 3.97
6 ОШ "Мика Антић" Црвено барјакче 6, Београд Александра Буковица, Јелена Митић 29 3.96
7 ОШ "Милоје Павловић" Александра Буковица, Јелена Митић 17 3.91
8 OШ "Бора Станковић" Александра Буковица, Јелена Митић 23 3.98
9 ОШ "Милоје Павловић" Александра Буковица, Јелена Митић 11 3.95
10 Центар за удукацију МИНА, Чачак Александра Буковица, Јелена Митић 30 3.96
11 ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац Александра Буковица, Јелена Митић 15 3.95
12 ОШ "Вук Караџић" Чукарица, Београд Александра Буковица, Јелена Митић 26 3.76
13 ОШ "Љубомир Аћимовић" Обреновац Александра Буковица, Јелена Митић 21 3.86
14 Центар за учење МИНА, Чачак Александра Буковица, Јелена Митић 23 3.84
15 Elektronski Александра Буковица, Јелена Митић 25 3.98
16 Elektronski Александра Буковица, Јелена Митић 25 3.98
17 Elektronski Александра Буковица, Јелена Митић 18 3.98
18 ШОСО "Милан Петровић" електронски Александра Буковица, Јелена Митић 26 3.98

Укупно учесника: 435 | Просечна оцена: 3.93