Маргинализоване групе и здравље

Каталошки број програма: 263  

Не

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Јеврејска 24/1, Београд, office@mef.edu.rs, 0112643390, ,

Миодраг Брзаковић, permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs, 0112643390, 0641820103,

Зоран Милошевић, доктор медицинских наука, Медицински факултет Ниш

Зоран Милошевић, доктор медицинских наука, Медицински факултет Ниш; Небојша Вацић, мастер менаџер, Меф Београд; Јасмина Поповић, дипл. дефектолог, Медицинска школа др Миленко Хаџић Ниш; Роберт Нађ, специјалиста струковних студија, Медицинска школа Приштина - Грачаница

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Упознавање наставника и сарадника у процесу образовању са маргиналинализованим групама и њиховим проблемима и унапређивање методичко-дидактичких компетенција из маргинализованих група

Унапређивање компетенција наставнику у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка; Уважавање специфичних потреба ученика из маргинализованих група; Стицање знања и вештина у раду са ученицима који раде по индивидуализованом плану; Развијање вештина комуникације и сарадња са родитељима ученика и социјалним партнерима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Маргинализоване групе и здравље Здравље Образовање Познавање теме Школско окружење Здравствено стање 2. дан Инклузивно образовање и здравље Инклузија у пракси Индивидуализација Комуникација, 1. део Комуникација. 2. део 3. дан Здравствено-васпитни рад са маргинализованим групама и осетљивим групацијама, 1. део Здравствено-васпитни рад са маргинализованим групама и осетљивим групацијама, 2. део Здравствено-васпитни рад са маргинализованим групама и осетљивим групацијама, 3. део Здравствено-васпитни рад са маргинализованим групама и осетљивим групацијама, 4. део

30

дана: 3
бодова: 24

3.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja medicinska škola "Dr Milenko Hadžić" Niš Јасмина Поповић , Роберт Нађ 30 3.93
2 Средња медицинска школа '' Др Миленко Хаџић '' Ниш Зоран Милошевић, Небојша Вацић 19 3.97

Укупно учесника: 49 | Просечна оцена: 3.95