Ходај право-мисли здраво

Каталошки број програма: 1093  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, info@fsfv.ni.ac.rs, 018510900, 018511940 , 018242482

Стефан Ђорђевић, stefan-djordjevic1@hotmail.com, 018510900, 0691180490

Бојан Јоргић, Доктор наука физичко васпитање и спорт, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Стефан Ђорђевић, Маст. проф. физ. васп. и спорт. , Факултет спорта и физичког васпитања

Бојан Јоргић, Доктор наука физичко васпитање и спорт, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Стефан Ђорђевић, Маст. проф. физ. васп. и спорт. , Факултет спорта и физичког васпитања; Саша Миленковић, Доктор наука физичко васпитање, спорт, Факултет спорта и физичког васпитања

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Овладавање теориским сазнањима и практичним вештинама о постуралним поремећајима локализованим на кичменом стубу и примена корективних вежби.

• Стицање нових теориских сазнања о постуралним поремећајима код деце локализованим на кичменом стубу. • Стицање теориских и практичних сазнања о начину теренске дијагностике постуралног статуса кичменог стуба код деце предшкослког, основношколског и средњошколског узраста. • Унапређење методичког знања о начину организације часа код деце са постуралним поремећајима локализованих на кичменом стубу. • Стицање сазнања о могућим спортским активностима деце са дијагностикованим постуралним поремећајима локализованим на кичменом стубу.

Стицање и ширење знања о постуралним поремећајима, деформацијама лоцираним на кичменом стубу као и њиховој заступљености код ученика и значају превентивног деловања. Стицање практичних вештина вршења теренске дијагностике постураног статуса кичменог стуба код ученика. Оспособљеност наставника да могу на адекватан начин да дозирају и прате задато оптерећење у раду са учесницима који спроводе програм корективног вежбања у складу са својом дијагнозом постуралног статуса кичменог стуба. Оспособљеност за демонстрацију вежби које се примењују за постуралне поремећаје, деформитете у сагиталној и фронталној равни кичменог стуба код ученика у зависности од нивоа функционално стадијума.

 • 1. дан
  • Постурални поремећаји и деформације локализоване на кичменом стубу у сагиталној и фронталној равни
  • Дијагностика постуралног статуса кичменог стуба
  • Пауза
  • Методологија примена корективних вежби са начином дозирања
  • Практични приказ вежби и игара за функционални степен деформација у сагиталној равни кичменог струба
  • Пауза
  • Практични приказ вежби и игара за функционални степен деформација у фронталној равни кичменог стуба
  • Пауза
  • Радионица I (студија случаја) вршење теренске дијагностике
  • Радионица II (студија случаја) креирање персонализованих програма корективног вежбања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2.500,00 рсд: Спецификација: штампани материјали, обука учесника, приказ и реализација непосредних активности, радионице за учеснике, сертификати о похађању програма за учеснике, путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 РЦ Ниш, Париске комуне бб, Ниш Бојан Јоргић, Стефан Ђорђевић, Саша Миленковић 30 3.99
2 ОШ "Сретен Младеновић Мика", Шабачка 20 Ниш Бојан Јоргић, Стефан Ђорђевић, Саша Миленковић 18 3.91
3 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац Бојан Јоргић, Стефан Ђорђевић, Саша Миленковић 30 3.98
4 ОШ "Чегар" Бојан Јоргић, Стефан Ђорђевић, Саша Миленковић 28 4

Укупно учесника: 106 | Просечна оцена: 3.97