Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата Canva

Каталошки број програма: 352  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Јадранка Васић, дипломирани географ, ОШ"Десанка Максимовић"; Маја Арсић, професор математике и рачунара, Гиманазија Косовска Каменица; Владан Поледица, , Школа

Јадранка Васић, дипломирани географ, ОШ"Десанка Максимовић"; Маја Арсић, професор математике и рачунара, Гиманазија Косовска Каменица; Владан Поледица, , Школа

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Едукација наставника, васпитача и стр. сарадника за примену дигиталног алата у настави. Савладавање дизајнерских техника и вештина креирања дигиталних садржаја употребом веб алата Canva за рад у настави и ваннаставним активностима у школама и ПУ

Проширивање знања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора о наставним средствима којима се остварује подстицајна атмосфера за рад на часу редовне наставе и ваннаставним активностима. Обучавање учитеља и наставника у основној школи, наставника у средњој школи, васпитача у ПУ, стручних сарадника и директора у свим системима образовања за употребу и креирање наставних садржаја применом бесплатног веб алата Canva. Савладавање техника и вештина креирања материјала, радних листова, извештаја, докумената, распореда часова, захвалница, позивница, постера, инфографика, презентација, видео записа, објава...

Учесници ће после обуке бити у стању да: - креирају наставне садржаје коришћењем веб алата Canva, - креирају разне материјале за рад на часу, - креирају документа која су потребна за рад у школи.

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма, искуства о теми и истраживања
  • Упознавање са програмом Canva
  • ПАУЗА
  • Коришћење алата Canva
  • Пауза
  • Наставни материјали у алату Canva
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно- потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Радост", Књаза Милоша Чајетина Јадранка Васић, Маја Арсић, Владан Поледица 21 3.69
2 Предшколска установа "Ариље", ул: Милоша Глишића 34 Ариље Јадранка Васић, Маја Арсић 30 3.9
3 Предшколска установа "Бајка" ул: Наде Поповић бр 48, Ивањица Јадранка Васић, Маја Арсић 30 4
4 Предшколска установа "Маслачак", Нова бб, Сјеница Јадранка Васић, Маја Арсић 30 4

Укупно учесника: 111 | Просечна оцена: 3.9