Лутка у настави и инклузивном процесу

Каталошки број програма: 181  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Аленка Орешчанин, Професор разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил" Ветреник;

Аленка Орешчанин, Професор разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил" Ветреник; Слађана Путић, професор разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил" Ветерник; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Оспособљавање наставника да помоћу луткарске методе укључују децу из осетљивих група у редовну наставу.Развијање вештине да наставници примењују лутку у индивидуализацији наставе.

Усмеравање наставника да употребом луткарске методе развијају креативно изражавање, стимулишу машту, развијају спонтано усмено изражавање и еколошку свест; Научити наставнике да користе луткарску методу за побољшање говора, дикције, гласовне пројекције, Ввежбање вештине писања и читања с разумевањеми да развијају осећај код ученика за тајминг. Научити наставнике на који начин могу развијати самопоуздање и лично задовољство код ученика и како их ослободити страхова, агресије и фрустрација. Помоћу лутке развијати социјалне вештине, испољавати креативности, решавати насилне ситуације и учити ненасилну комуникацију. Научити како побољшавати моторичке способности, развијати способност слушања, самопроцене и уочавање личних грешака.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. данПредстављање програма рада и циљеваКратка историја луткарстваВрсте лутакаЧарапа лутка у ненасилној комуникацијиИзражавање осећања кроз луткуЛутка на прст као симбол заједништва и повезаности Евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

2200 У цену су урачунати ангажовање едукатора и материјал за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Жарко Зрењанин'', Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Аленка Орешчанин, Слађана Путић 30 3.97
2 ОШ ''др Драган Херцог'', Војводе Миленка 33, Београд Аленка Орешчанин, Слађана Путић 30 3.96
3 ОШ "Душан Радовић", Велебитска бб, Нови Сад Аленка Орешчанин, Слађана Путић 20 4

Укупно учесника: 80 | Просечна оцена: 3.98