Интерактивне табле у настави

Каталошки број програма: 552  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024 , 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Јован Сандић, мастер, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Станислава Олић Нинковић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Јован Сандић, мастер, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет; Гордана Станковић, Мастер професор математике и инфорамтике, ПМФ, Нови Сад; Јованка Шегрт, Доктор наука, Гимназија ,,Исидора Секулић``; Тијана Аугустинов, Професор информатике, ОШ „Вук Караџић“, Доситејева 3, ТШ „9. мај“, Бачка

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Осособљавање наставника за ефикасно коришћење интерактивних табли и одговарајућих софтвера у наставном процесу.

Оспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip chart,, анимације, интерактивне хипермедијалне вежбе и софтвери). Коришћењем интерактивне табле у наставном процесу повећати индивидуализовани приступ у раду са ученицима. Упознати наставнике са адекватним коришћењем интерактивне табле у циљу грануларизације и прилагођавања садржаја различитим могућностима ученика. Упознати наставнике са коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета у раду са интерактивном таблом.

На крају 1. модула наставници ће бити оспособљени да: • користе интерактивну таблу за израду бележака, • израде адекватне припреме за час, • користе флипчарт као и већ постојеће материјале са интерактивном таблом. На крају 2. модула наставници ће бити оспособљени да: • користе напредне могућности флипчарт софтвера • да направе интерактивне образовне вежбе.

 • 1. дан
  • Модул 1, Т1: Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процес
  • Модул 1, Т2: Софтвери за интерактивну таблу (Флипчарт)
  • Модул 1, Т3: Флипчарт софтвер за израду наставних материјала за интерактивну таблу, основне технике
 • 2. дан
  • Модул 2, Т1 - Флипчарт софтвер за израду наст. материјала за интерактивну таблу, напредне технике
  • Модул 2, Т2 - Интеграција интерактивних и медијских материјала у наставни материјал
  • Модул 2, Т3 - Радионица - Израда наставних материјала за сопствене потребе

30

дана: 2
бодова: 16

Цена реализације износи 4600 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок, трошкови коришћења простора и опреме, опрема за интерактивну таблу).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Ђура Јакшић" Краља Петра i 9 Каћ Јован Сандић, Јасна Адамов 26 3.98
2 Основна школа "Петар Петровић Његош" Палих Бораца 34 Врбас Јасна Адамов, Јованка Шегрт 19 3.97
3 Основна школа "Јован Дучић" Прерадовићева 6 Петроварадин Јован Сандић, Јасна Адамов 21 3.99

Укупно учесника: 66 | Просечна оцена: 3.98