Републички зимски семинар

Каталошки број програма: 833  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735,

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940,

Зона Мркаљ, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Зорица Несторовић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

Зона Мркаљ, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Зорица Несторовић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Весна Ломпар, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Љиљана Бајић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Радивоје Микић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Aлександар Милановић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Бошко Сувајџић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Катарина Беговић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Чудомировић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Снежана Самарџија, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Делић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мило Ломпар, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Оливера Радуловић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Дина Томић Анић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Рајна Драгићевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јелена Јовановић Симић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Никола Радосављевић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Драгана Вељковић Станковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Слободан Новокмет, доктор наука, Институт за српски језик САНУ; Вељко Брборић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Томислав Матић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Алексић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Славко Петаковић, доктор књижевних наука , Филолошки факултет Универзитета у БГД; Михајло Пантић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Валентина Питулић, доктор наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Балша Стипчевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Душка Кликовац, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Шиповац, Мастер, Осма београдска гимназија; Наташа Станковић Шошо, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мина Ђурић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности.

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПроучавање књижевног дела2. данПроучавање српског језика3. данКњижевност у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Цена је 4500,00 РСД по полазнику. У њу је укључен котизацијски пакет (сваки наставник добија торбу, блок за белешке и оловку, Информатор Републичког зимског семинара, најновији број часописа Књижевност и језик и Свет речи).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 29 3.71
2 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.72
3 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.78
4 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.32
5 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 29 3.49
6 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.37
7 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 26 3.39
8 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.57
9 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 30 3.58
10 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.79
11 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.49
12 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 22 3.27
13 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.52
14 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 27 3.43
15 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 29 3.52
16 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 27 3.32
17 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 29 3.61
18 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 29 3.49
19 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 26 3.55
20 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 27 3.35
21 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.38
22 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.59
23 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.4
24 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.47
25 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 21 3.64
26 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.48
27 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 28 3.46
28 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 26 3.86
29 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 26 3.59
30 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 29 3.74
31 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 28 3.63
32 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 28 3.57
33 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 30 3.59
34 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 24 3.31
35 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 29 3.63
36 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 26 3.26
37 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 26 3.35
38 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 27 3.55
39 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 22 3.83
40 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 29 3.69
41 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 28 3.86
42 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 27 3.88
43 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 24 3.85
44 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 27 3.82
45 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 29 3.58
46 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 23 3.47
47 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 6 3.8
48 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 4 3.53
49 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 25 3.74
50 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 30 3.72
51 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 29 3.75
52 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 28 3.74
53 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 30 3.7
54 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 29 3.7
55 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 28 3.73
56 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 28 3.74
57 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 30 3.77
58 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Aлександар Милановић, Вељко Брборић 25 3.68
59 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 28 3.77
60 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 28 3.74
61 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 3.7
62 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 28 3.73
63 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 26 3.66
64 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 27 3.39
65 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 28 3.69
66 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 28 3.61
67 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 27 3.75
68 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 29 3.76
69 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 30 3.32
70 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 27 3.53
71 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 27 3.53
72 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 28 3.56
73 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 26 3.73
74 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 29 3.44
75 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 27 3.77
76 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 29 3.77
77 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 30 3.7
78 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Томислав Матић 29 3.74
79 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 23 3.77
80 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 23 3.64
81 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 30 3.72
82 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 27 3.76
83 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 27 3.42
84 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 26 3.45
85 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 21 3.41
86 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 28 3.5
87 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 29 3.39
88 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Катарина Беговић, Никола Радосављевић 28 3.42
89 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 27 3.7
90 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 26 3.67
91 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 18 3.72
92 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 29 3.37
93 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 28 3.58
94 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 29 3.65
95 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 25 3.33
96 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 26 3.44
97 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 6 3.79
98 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Милан Алексић, Мина Ђурић 17 3.51
99 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Ана Батас, Милан Шиповац 26 3.42
100 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Ана Батас, Милан Шиповац 20 3.28
101 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Ана Батас, Милан Шиповац 9 3.8
102 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Славко Петаковић 29 3.8
103 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Славко Петаковић 30 3.78
104 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Славко Петаковић 30 3.67
105 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Славко Петаковић 30 3.64
106 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Славко Петаковић 30 3.64
107 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Славко Петаковић 30 3.62
108 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Славко Петаковић 30 3.45
109 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Мило Ломпар 30 3.5
110 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Мило Ломпар 30 3.65
111 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Мило Ломпар 29 3.48
112 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Мило Ломпар 30 3.77
113 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Мило Ломпар 30 3.54
114 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Мило Ломпар 30 3.57
115 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Мило Ломпар 30 3.54
116 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Зона Мркаљ, Весна Ломпар 30 3.52
117 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Зона Мркаљ, Весна Ломпар 30 3.55
118 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Зона Мркаљ, Весна Ломпар 30 3.7
119 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Зона Мркаљ, Весна Ломпар 30 3.44
120 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Зона Мркаљ, Весна Ломпар 30 3.5
121 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Зона Мркаљ, Весна Ломпар 30 3.56
122 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Зона Мркаљ, Весна Ломпар 30 3.59
123 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Aлександар Милановић 30 3.54
124 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Aлександар Милановић 30 3.6
125 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Aлександар Милановић 29 3.55
126 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Aлександар Милановић 30 3.51
127 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Aлександар Милановић 30 3.6
128 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Aлександар Милановић 30 3.84
129 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Aлександар Милановић 30 3.81
130 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Бошко Сувајџић 28 3.81
131 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 Весна Ломпар, Бошко Сувајџић 30 3.96

Укупно учесника: 3551 | Просечна оцена: 3.6