Подстицајно родитељство кроз игру-

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 847  

Да

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0603320241, 0692084033 , 0113426287

Јадранка Спасић, sumspus@gmail.com, 0112633140, 0603320241

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, Центар за подршку раном развоју "Хармонија"; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Бојана Јокић, , ПУ''Радосно детињство'', Нови Сад; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд; Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију ; Анита Ерић, Педагог, ПУ“ Нада Наумовић“ Крагујевац; Драгана Антић, , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац; Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Јелена Банић, , ПУ "Бамби" Бор; Светлана Радосављевић , , ПУ "Наше дете" Врање; Дејана Јотић, , ПУ "Радосно детињство"; Силвана Панов, , ПУ "Бамби" Бор; Марија Станојковић, , ПУ "Наше дете" Врање; Виолета Ђерговић, , ПУ "Ђулић" Зајечар; Александра Цимеша, , ПУ "Вера Гуцоња " Сомбор; Есма Плојовић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Алма Нокић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Андријана Палић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Дубље разумевање концепта разиграног родитељства- респонзивност као темељ, чиниоци који утичу на капацитете родитеља да подстичу учење кроз игру

-Продубљивање разумевања концепта разиграног родитељства- анализа улоге родитеља у игри детета -Препознавање респонзивности као темеља разиграног родитељства, опажање респонзивности у интеракцији родитеља и детета -Повезаност капацитета родитеља за разиграност са генералним вештинама подстицајне неге- учење респонзивности кроз друге елементе квалитетног старања - Фактори који утичу на разиграно родитељство- стрес и брига о емотивној добробити породице - Фактори који утичу на разиграно родитељство- креирање прилика за укљученост оба родитеља и подстицај квалитетној интеракцији родитеља и детета

Учесници ће боље разумети начин на који се развија и подстиче разиграно родитељство- како је са учешћем у игри детета повезана респонзивност, како се препознаје и подстиче респонзивност и на које начине су стрес и прилике за укљученост повезани са респонзивношћу па и са разиграношћу родитеља у складу са Новим Основама предшколског програма-Године узлета, Достављају информације како су радили са родитељима , које су све ситуације користили,. .

 • 1. недеља
  • Увод у тему
  • Разиграно родитељство-
  • Како се постаје разиграни родитељ?
 • 2. недеља
  • Како се постаје разиграни родитељ? Брига о стресу и емотивној добробити родитеља
  • Како се постаје разиграни родитељ? Креирање прилика за учешће и интеракцију родитеља и детета
 • 3. недеља
  • Улога родитеља у игри детета- најбољи друг за игру
  • Дискусија-На игри темељена искуства учења у раном детињству

20

недеља: 3
бодова: 12

75.000.00 Укључује припрему видео материјала и осталог материјала који се користи - 30.000.00 Нахнада реализатора 10.00000 ако је више реализатора нахнада се сразмерно смањује. 5.000.00 трошкови интернета за реализаторе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Маја Бошкић 16 3.09
2 Виолета Ђерговић 23 3.74
3 Јасмина Марковић 22 3.97
4 Светлана Радосављевић 25 3.29
5 Марија Станојковић 21 3.69
6 Алма Нокић 17 4
7 Бојана Јокић 18 3.86
8 Бојана Јокић 20 4
9 Невенка Аранђеловић 16 3.97
10 Славица Делибашић 19 3.65
11 Невенка Аранђеловић 20 4
12 Невенка Аранђеловић 25 3.97
13 Невенка Аранђеловић 20 3.63
14 Дејана Јотић 17 3.95
15 Дејана Јотић 19 3.92
16 Марија Милић 19 3.96
17 Марија Милић 14 4
18 Алма Нокић 21 3.85
19 Есма Плојовић 26 3.81
20 Есма Плојовић 19 4
21 Олгица Стојић 24 4
22 Анита Ерић 20 3.93
23 Драгана Тица 22 3.85
24 Марија Милић 23 3.6
25 Марија Милић 39 3.39
26 Марија Милић 17 3.95
27 Драгана Антић 19 3.93
28 Драгана Антић 25 3.89

Укупно учесника: 586 | Просечна оцена: 3.82