Израда електронског наставног материјала

Каталошки број програма: 541  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024 , 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет

Станислава Олић Нинковић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет; Јасмина Пастоњицки, Мастер , Градска управа за образовање – Просветна инспекциј

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Мотивисање и оспособљавање наставника за примену савремених образовних технологија у настави

Обука наставника за дизајн и израду различитих форми електронских наставних материјала

Након одслушаног семинара наставници ће бити у стању да: • примењују дидактичке и естетске принципе у дизајну електронског наставног материјала, • обликују наставни материјал у електронској форми у складу са прихваћеним моделима дизајна и стандардизације и описују их метаподацима, • израђују интерактивне лекције, презентације,наставне филмове, електронске дидактичке игре и интерактивне тестове за свој наставни предмет, • користе софтвере за онлајн-гласање и проверу знања, • примењују проширену и виртуелну реалност у реализацији наставе.

 • 1. дан
  • Електронски наставни материјал у савременој настави – облици и карактеристике
  • Пауза
  • Принципи дизајна електронског наставног материјала
  • Наставни филм
  • Пауза за ручак
  • Софтвери за израду наставног филма
  • Пауза
  • Радионица: Самостална израда наставног филма
 • 2. дан
  • Интерактивност као карактеристика наставних материјала
  • Респондер-системи у настави
  • Пауза
  • Дидактичке игре у настави. ИКТ у евалуацији знања.
  • Пауза за ручак
  • Радионица: Израда електронског наставног материјала за одабрану наставну јединицу
  • Пауза
  • Презентовање и анализа пројеката
  • Евалуација програма

30

дана: 2
бодова: 16

4600 дин У цену улазе хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези с аранжманом (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок, трошкови коришћења простора и опреме, опрема за интерактивну таблу).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Јован Дучић" Прерадовићева 6 Петроварадин Станислава Олић Нинковић, Јасна Адамов 26 3.99
2 Основна школа "Бранко Радичевић" Футошка 5 Нови Сад Станислава Олић Нинковић, Јасна Адамов 22 3.97

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.98