Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ

Каталошки број програма: 867  

Не

Удружење професора француског језика Србије, Студентски трг 3, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, ,

Милена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, 0637711081,

Анастазија Јадријев-Дошеновић, Мастер професор француског језика и књиж, Центар за наставу стр. језика, Коларчева задужбина; Љиљана Ђурић, доктор филолошких наука, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; Александра Војводић, Мастер професор француског језика и књиж, Language Factory, Студио за учење страних језика, ;

Анастазија Јадријев-Дошеновић, Мастер професор француског језика и књиж, Центар за наставу стр. језика, Коларчева задужбина; Љиљана Ђурић, доктор филолошких наука, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; Александра Војводић, Мастер професор француског језика и књиж, Language Factory, Студио за учење страних језика, ;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање и укључивање професора француског језика у систем испита Школски ДЕЛФ, пројекат Министарства просвете републике Србије и Амбасаде Француске у Србији, чије су дипломе признате у целом свету.

Оспособљавање професора да припремају ученике за полагање испита Школски ДЕЛФ и да и сами постану испитивачи. Развијање свести код професора и ученика зашто су те дипломе потребне и корисне. Развијање код ученика четири језичке комуникационе вештине (разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање и писано изражавање) које су неопходне за полагање испита ДЕЛФ/ДАЛФ али представљају и прави смисао учења било ког страног језика – комуницирати са другима на том језику и користити га у животу у приватном, јавном и образовном сектору.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данПозитивна евалуација Заједнички европски референтни оквир за језикеНивои и језичке компетенције Анализа дескриптора2. данРазумевање говора и читања на нивоу А1Продукција (усмена и писана) на нивоу А1Разумевање говора и читања на нивоу А2Продукција (усмена и писана) на нивоу А2Провера знања нивоа А3. данРазумевање говора и читања на нивоу Б1Продукција (усмена и писана) на нивоу Б1Разумевање говора и читања на нивоу Б2Продукција (усмена и писана) на нивоу Б2Провера знања нивоа Б

30

дана: 3
бодова: 24

1000 динара по дану, односно 3 000 динара за сва три дана. У цену су урачунати: надокнада предавачима, путни трошкови, трошкови организације семинара, освежење, радни материјал, издавање потврде о похађању семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Анастазија Јадријев-Дошеновић, Александра Војводић 8 3.95
2 Београд, Задужбина Илије Коларца Анастазија Јадријев-Дошеновић, Александра Војводић 17 3.99

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.97