Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Каталошки број програма: 795  

Не

Географски институт Јован Цвијић, САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, 11000 Београд, general@gi.sanu.ac.rs, 00381112636395, 00381112636276, 00381112637597

Милена Панић, m.panic@gi.sanu.ac.rs, 00381112636395, 00381641972993, 00381112637597

Марко Милошевић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ;

Марко Милошевић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Јелена Ћалић, доктор наука, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Милован Миливојевић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Владица Цветковић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Рударско-геолошкифакултет;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање и неговање природне баштине Србије

- Препознавање палео и рецентних фактора геодиверзификације предела - Усклађивање и ревидирање постојећих појмова, термина, номенклатура и фактографије који се користе у настави, са најновијим резултатима у физичкој географији и геологији - Едукација у функцији препознавања и заштите објеката геонаслеђа - Развијање културе заштите објеката геонаслеђа

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данСадржаји о геологији и рељефу у наставним плановима и уџбеницима географијеПаузаТектонска рејонизација СрбијеПаузаВулканизам у СрбијиПаузаМорфоструктурни рељеф СрбијеПаузаКвартарПаузаГлацијација Балкана - морфологија и леднициПаузаРепрезентативни облици рељефа СрбијеПаузаОбјекти геонаслеђа као заштићена подручја

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара - Хонорар реализатора (бруто) - Ручак и освежење за полазнике - Путни трошкови реализатора - Амортизација - Радни материјал за полазнике (радна свеска, оловка, CD са презентацијама предавања и стручним радовима)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Краљ Петар I", Краља Петра 7, Београд Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 30 3.81
2 Основна школа "Стојан Живковић Столе" Трњане (Алексинац) Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 30 3.88
3 ОШ "Радојка Лакић", др Александра Костића 1-7, Савски венац, Београд Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 22 3.76
4 ОШ "Радојка Лакић", др Александра Костића 1-7, Савски венац, Београд Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 20 3.69
5 Београд, ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19 Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 20 3.92
6 Београд, ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19 Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 13 3.92
7 Чачак, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 10 3.94
8 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3 Београд Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 13 3.97
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Марко Милошевић, Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Владица Цветковић 15 3.98

Укупно учесника: 173 | Просечна оцена: 3.87