НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Каталошки број програма: 508  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ранко Рајовић, Магистар мед. наука, др спортских наука, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Урош Петровић, ВСС, Удружење књижевника Србије;

Ранко Рајовић, Магистар мед. наука, др спортских наука, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Урош Петровић, ВСС, Удружење књижевника Србије; Милена Драгојевић, професор разредне наставе, ОШ ,,Вук Караџић" Шабац; Татјана Чолић, професор разредне наставе, ОШ ,,Вук Караџић" Шабац; Вук Рајовић, Мастер инжењер технологије , Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Наташа Николић, Мастер учитељ, Основна школа Др Арчибалд Рајс, Београд, Палилула; Владимир Милошевић , Дипл. проф. физич. васп. и спорта; , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Припрема учесника за унапређивање примене стимулативних метода учења и оснаживање компетенција учесника за ефикасно учење помоћу иновативних и стимулативних метода учења.

- Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за индивидуализацију и диференцијацију наставног рада, ангажовање мисоаних способности ученика (анализа, синтеза, компарација, повезивање информација и сл.) - Функционално повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области - Стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта учење кроз игру - Оспособљавање учесника за рад са ученицима кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду - Педагошко методичко осмишљавање наведеног концепта и његове примене у васпитно-образовном процесу - Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе за групни и индивидуални рад .

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни део и неурофизиологија учењаНеурофизиoлогија развоја мозга. Значај моторике за развој когнитивних способностиТехнике учења2. данФункционално размишљањеКоришћење свих научених техника у обради лекције. Састављање загонетних питања3. данРазмена искустава (анализа радова, консултације – радионице)

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Путни трошкови итрошкови смештаја нису укључени у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Ранко Рајовић, Татјана Чолић 24 3.96
2 Падинска Скела Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.96
3 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад Ранко Рајовић, Урош Петровић 21 3.92
4 ОШ "Свети Сава", Војске југославије 18, Пожаревац Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.98
5 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.96
6 ОШ "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72, Београд Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.99
7 ОШ "Биса Симић" Централна 13, Велика Крсна Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.96
8 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад Урош Петровић, Милена Драгојевић 30 3.93

Укупно учесника: 225 | Просечна оцена: 3.96