Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Каталошки број програма: 118  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Примена конструктивних поступака при решавању проблема у ситуацијама кризе и конфликата у интеракцији наставника и родитеља

Оспособљавање наставника да: • растумаче властите потребе у ситуацији конфликта • да успоставе партнерски однос са родитељем са којим су дошли у сукоб – да супарника преобрате у сарадника • да развијају и примењују ненасилне комуникационе стратегије: пажљиво слушање, парафразирање, ненасилни говор, медијација. • да планирају мере превенције конфликата са родитељима: правовремено информисање, укључивање у школске активности, припремање тематских састанака, фокус групе, тематске радионице.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКоннфликти: настанак, ток и исходиОткривање потреба које су покренуле конфликт у интеракцији наставник – родитељПаузаКонструктивно решавање конфликата применом ненасилних комуникационих стратегијаПаузаМедијација је понекад неопходна!ПаузаЗначај планирања мера превенције конфликата са родитељима за стварање подстицајне школске средине

30

дана: 1
бодова: 8

1700 динара по учеснику У цену је урачунато: • Накнада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Путни трошкови • CD – Упутства за примену у пракси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Петар Драпшин" Турије, Доситеја Обрадовића 2 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3
2 ОШ"Вук Караџић",Србобран, Хајдук Вељка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 29 4
3 ОШ "Јован Јовановић Змај, Србобран, Дожа Ђерђа 1 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
4 Установа за предшколско васпитање и образовање "Радост", Србобран Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.94
5 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.96
6 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.91
7 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.97
8 Заједница музичких и балетских школа Србије, Београд, Мишка Крањца 7, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
9 ОШ"Бранислав Нушић", Београд, Заплањска 45 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
10 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
11 ОШ"Миодраг Лаубодовић, Лабуд", Барошевац, Београд, Барошевац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.96
12 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.95
13 Предшколска установа Чика Јова Змај, Београд, Мештровићева Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
14 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.95
15 OШ"Бранислав Нушић", Заплањска 45, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.96
16 ОШ"Вук Караџић", Школска 4, Београд, Сремчица Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.95
17 Основна школа "Филип Кљајић Фића", Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.95
18 Грађевинско-саобраћајна школа, Приштина, Грачаница, Грачаница бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.99
19 Основна школа "Вук Караџић" Сремчица, Школска 4 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 26 4
20 Основна школа "Драгојло Дудић", Београд, Булевар Краља Александра 525 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
21 Музичка школа "Стеван Мокрањац", Краљево Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 4
22 Музичка школа "Стеван Мокрањац", Краљево Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.94
23 Основна школа "Филип Вишњић", Салвадора Аљендеа 17, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
24 Музичка школа " Владимир Ђорђевић" Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
25 Основна школа "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.99
26 Oсновна школа "Стеван Сремац", Борча, Трг ослобођења 3 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 21 4
27 Основна школа "Стеван Сремац", Борча, Трг ослобођења 3 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.99
28 Основна школа "Никола Тесла", Винча Јована Јовановића Змаја 1 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.96
29 Основна школа "Милан Ђ. Милићевић, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 4
30 Основна школа "Војвода Степа", Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.96
31 Гимназија Младеновац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.96
32 Основна школа "Свети Сава" Младеновац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 29 4
33 Основна школа "Станчић Милан Уча", Кумане Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.99
34 Основна школа "Милена Павловић Барили" Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.98
35 Школа за основно музичко образовање, Кула, Лењинова 17 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 19 3.98
36 ОШ"Раде Драинац", Борча, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 4
37 Основна школа "Раде Драинац" Борча, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 22 4
38 Основна школа "Раде Драинац" Борча, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 15 3.99

Укупно учесника: 1042 | Просечна оцена: 3.95