Нова сазнања о улози и значају цијанобактерија у животној средини

Каталошки број програма: 794  

Не

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад, biologija@dbe.uns.ac.rs, 0214852695, ,

Зорица Свирчев, zorica.svircev@dbe.uns.ac.rs, 0214852688, 0642470768,

Зорица Свирчев, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад; Дамјана Дробац, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад; Нада Токоди, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад; Дијана Пантелић, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад; Тамара Важић, Студент докторских студија, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад; Тамара Паланачки Малешевић, Мастер еколог, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад;

Дамјана Дробац, доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад; Тамара Јурца, доктор еколошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад; Јелица Симеуновић, Доктор биолошких наука, Департман за биологију и екологију,ПМФУНС,Нови Сад

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника са најновијим сазнањима о цијанобактеријама (модрозеленим алгама) у животној средини. Важан аспект њиховог појављивања је повезан са пренамножавањем које изазива негативне последице у хидроекосистемима,кључујући и здравље људи.

Специфични циљеви односе се на теме о којима ће се наставници едуковати: Поред проширивања постојећих сазнања о грађи и функцији цијанобактерија, учесници обуке имаће прилику да се едукују о алармантном проблему данашњице изазваном цветањем водених сојева цијанобактерија, као и мерама превенције и еколошким методама ревитазације водених екосистема погођених овом појавом. Такође, на курсу ће учесници имати прилике да сазнају више и о биолошки активним материјама како водених тако и терестричних сојева, и о њиховој примени у палеоклиматској реконструкцији. Значај терестричних цијанобактерија ће бити истакнут не само због азотофиксације већ и примене у рекултивацији семи-аридних региона.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данЦијанобактерије. Морфолошка грађа. Место у екосистему. Улога и значај у природи. Значај за човека.Феномен цветања цијанобактерија. Цијанотоксини и ризик по здравље људи. Примена еколошки прихватљивих метода у циљу ревитализације угрожених водених екосистема.значај терестричних цијанобактерија у семи-аридним условима. Секундарни метаболити цијанобактерија.

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке је 5000 динара по учеснику. У цену су урачунати сви мултимедијални материјали који буду презентовани на семинару у електронском облику, као и освежење за време кафе пауза.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад Тамара Јурца, Јелица Симеуновић 9 3.86

Укупно учесника: 9 | Просечна оцена: 3.86