Интерпретација природе

Каталошки број програма: 557  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Ђурђица Јањић (Симин), Дипломирани биолог - мастер, Основна школа “Браћа Груловић”; Љиљана Јовановић, професор разредне наставе, ОШ “ Жарко Зрењанин”

Ђурђица Јањић (Симин), Дипломирани биолог - мастер, Основна школа “Браћа Груловић”; Љиљана Јовановић, професор разредне наставе, ОШ “ Жарко Зрењанин”; Нина Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ “Жарко Зрењанин”

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставничких компетенција за примену методологије која омогућава активно учење и поучавање у природним амбијентима, планирање, реализацију и евалуацију активности заснованих на принципима образовања и васпитања за одрживи развој.

● Упознавање са теоријском основом, практичним искуствима, врстама и стратегијама образовања за одрживи развој. ● Објашњење појма интерпретације и демонстрација учења кроз искуство и непосредни контакт са предметима сазнања, природом. ● Разумевање и подстицање искуственог, истраживачког и пројектног приступа у настави и креирање истраживачких задатака у складу са принципима одрживог развоја. ● Подстицање тимског рада наставника и коришћење ресурса из непосредног окружења у сврху унапређења образовања и васпитања за одрживи развој. ● Унапређење компетенција за сарадњу и укључивање партнера из окружења и родитеља у реализацију наставе у природи, кроз различите активности и пројекте.

По завршетку обуке учесници ће: ● бити оспособљени за стварање наставних ситуација изван учионице, у природи; ● бити оснажени да у свом наставном раду користе све бенефите учења и поучавања у природном амбијенту; ● бити обучени да препознају и користе места у непосредном природном окружењу школе за учење и поучавање; ● умети да изаберу и креирају одговарајуће наставне садржаје и примене различите методе како би се постигли жељени исходи у смислу развоја когнитивних, афективних и социјалних потенцијала ученика; ● користити могућности повезивања и размене добрих примера праксе. ● разумети значај повезивања и укључености шире заједнице у процес образовања васпитања за одрживи развој;

 • 1. дан
  • 1. Васпитање и образовање за одрживи развој
  • Пауза
  • 2. Интерпретација природе, искуствена радионица
  • Пауза
  • 3. Бенефити и недостаци учења и поучавања у природи
  • Пауза
  • 4. Креирање сценарија активности интерпретације природе
  • 5. Имплементација у пракси и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

10-15 учесника – 3.000 РСД 16-20 учесника – 2.750 РСД 21-25 учесника – 2.500 РСД 26-30 учесника – 2.350 РСД У цену је урачунато: материјал за учеснике, хонорари за водитеље, потрошни материјал, прилози за учеснике, путни трошкови реализатора – до 50 км у једном правцу. У цену нису урачунати храна и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Жарко Зрењанин" Булевар деспота Стефана 8 Ђурђица Јањић (Симин), Љиљана Јовановић, Нина Димитријевић 15 4
2 ОШ "Ната Јелић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Љиљана Јовановић, Нина Димитријевић 28 3.97
3 ОШ "Исидора Секулић", Петра Драпшина, Шајкаш Љиљана Јовановић, Нина Димитријевић 18 3.96
4 ОШ " Јанко Веселиновић", Карађорђева 48, Шабац Ђурђица Јањић (Симин), Љиљана Јовановић 22 3.95

Укупно учесника: 83 | Просечна оцена: 3.97