Препознати и уважити јединственост детета - пут ка решењу изазовног понашања

Каталошки број програма: 855  

Не

Центар за едукацију Кораци, Душана Васиљева 30, Нови Сад, centar.koraci@gmail.com, 0641751581, 021527228

Жана Ердељан, centar.koraci@gmail.com, 0641751581, 0641751581

Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци''; Марина Копривица, Дипл дефектолог логопед , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци''; Марина Копривица, Дипл дефектолог логопед , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Разумети и подржати јединственост личности детета и одраслог, из угла темперамента, у контексту реалног програма васпитне групе.

Стицање знања о темпераменту и девет темперамент-особина, по теорији Чес и Томас. Стицање знања о утицају темперамента на развој личности детета. Стицање знања о значају разумевања темпераментом условљеног понашања детета и одраслог. Стицање знања о могућем значајном утицају на темперамент условљено понашање. Стицање знања и вештина за препознавање и пружање подршке деци са темперамент- изазовним понашањем . Стицање знања и вештина за прилагођавање средине, начина рада, материјала и активности за децу темперамент-изазовног понањањем. Стицање знања и вештина потребних за пружање тимске подршке детету сарадњом са његовим родитељима/старатељима.

Учесници су стекли знања о темпераменту и особинама, по теорији Чес и Томас. Учесници су стекли знања и разумеју утицај темперамента на развој личности детета. Учесници су стекли знања о значају разумевања темпераментом условљеног понашања детета и одраслог. Учесници су стекли знања о могућем значајном утицају на темпераментом условљено понашање. Учесници су стекли знања и овладали вештинама за препознавање и пружање подршке деци са темперамент изазовним понашањем. Учесници су стекли знања и овладали вештинама за прилагођавање средине, начина рада, материјала и активности за децу темперамент- изазовног понашања. Учесници су стекли знања и овладали вештинама за пружање тимске подршке детету сарадњом са њиховим родитељима/старатeљима.

 • 1. дан
  • 1. О темпераменту
  • Пауза
  • 2.Темперамент особине: ниво активности, интензитет реаговања и упорност
  • Пауза
  • 3. Темперамент особине: чулна осетљивост, перцептивност и прилагодљивост
  • Пауза
  • 4. Темперамент особине: ритмичност, прва реакција и расположење
 • 2. дан
  • 1.Предност доброг уклапања
  • 2.Tемперамент-шанса или изазов?
  • Пауза
  • 3. Дете ''шансе'' и деца изазовног темперамента - експлозивно и обазриво
  • Пауза
  • 4. Стратегије за подршку експлозивном детету
  • Пауза
  • 5. Стратегије за подршку обазривом детету
  • Пауза
  • 6.Сарадња са родитељима
 • 3. дан
  • 1. Представљање домаћих задатака
  • Пауза
  • 2. Повратна информације на нивоу групе на презентоване домаће задатке учесника
  • Пауза
  • 3. Резиме реализатора обуке

30

дана: 3
бодова: 20

4.000 рсд нето по учеснику, плус трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама семинара)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ '' Љубица Вребалов'', ул. Вука Караџића бр.1, Пожаревац Жана Ердељан, Марина Копривица 30 3.98
2 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Жана Ердељан, Марина Копривица 28 3.97

Укупно учесника: 58 | Просечна оцена: 3.98