Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Каталошки број програма: 266  

Не

Основна школа "Милоје Павловић", Милосава Влајића 1, Београд, osmilojepavlovic@gmail.com, 0113552153, 0113570955

Марина Антонијевић, marinaivkovic83@yahoo.com, 0114544101, 0641650507

Бранислав Бројчин, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марина Антонијевић, дипломирани специјални педагог, Основна школа "Милоје Павловић"; Слободан Банковић, Доктор наука, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед

Марина Антонијевић, дипломирани специјални педагог, Основна школа "Милоје Павловић"; Слободан Банковић, Доктор наука, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Јачање компетенција полазника за пружање подршке деци/ученицима са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма у погледу развоја и унапређивања социјалних вештина.

Проширивање знања полазника о карактеристикама социјалног функционисања деце с интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма у предшколском/школском контексту. Упознавање полазника са начином процене социјалних вештина и креирања одговарајућег програма тренинга социјалних вештина за децу с интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма. Упознавање полазника са реализацијом тренинга социјалних вештина (кључним компонентама). Упознавање полазника са процесом праћења и евалуације ефеката реализованог тренинга социјалних вештина.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да адекватно идентификују јаке стране и приоритетне потребе у домену социјалних вештина деце с интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма, биће у стању да на адекватан начин планирају, реализују, прате и процењују ефекте тренинга социјалних вештина.

 • 1. дан
  • Социјално функционисање деце са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма
  • Значај тренинга социјалних вештина
  • Пауза
  • Припремна фаза тренинга социјалних вештина
  • Компоненте тренинга социјалних вештина - први део
  • Пауза за ручак
  • Компоненте тренинга социјалних вештина - други део
  • Праћење и евалуација тренинга социјалних вештина
  • Пауза
  • Практична активност
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, као и путни трошкови. За групу од 30 учесника цена је 60.000,00 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ШОСО ,,Видовдан'' , Ул. Моше Пијаде 31, Бор Марина Антонијевић, Слободан Банковић 30 3.52
2 ОШ "Миле Дубљевић", Светог Саве 3, Лајковац Марина Антонијевић, Слободан Банковић 25 3.92
3 ОШ "Миле Дубљевић", Светог Саве 3, Лајковац Марина Антонијевић, Слободан Банковић 28 3.93
4 ОШ" Милоје Павловић", ул.Милосава Влајића 1, Београд Марина Антонијевић, Слободан Банковић 28 4
5 ШОСО"Иво Лола Рибар", Доситејева 5/4, Краљево Марина Антонијевић, Слободан Банковић 30 3.94
6 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11.мај", Славке Ђурђевић 8, Јагодина Марина Антонијевић, Слободан Банковић 30 3.95
7 ШОСО "Младост" , Косте Абрашевића, Пирот Марина Антонијевић, Слободан Банковић 28 3.93
8 ОШ"Милоје Павловић", Милосава Влајића 1, Београд Марина Антонијевић, Слободан Банковић 25 3.99

Укупно учесника: 224 | Просечна оцена: 3.9