„Комуникација без насиља – добра размена”

Каталошки број програма: 168  

Не

Предшколска установа Раковица, Славољуба Вуксановића 22, Београд, ustanova@purakovica.rs, 0113582983, 0113582075, 0113582075

Радмила Аранђеловић, direktor@purakovica.rs, 0113582983, 0641353536, 0113582075

Драгана Спасојевић, Мастер педагог, ОШ ''Ђура Даничић'' Београд; Душанка Јерковић, Мастер психолог, ПУ ''Раковица'';

Драгана Спасојевић, Мастер педагог, ОШ ''Ђура Даничић'' Београд; Душанка Јерковић, Мастер психолог, ПУ ''Раковица''; Марија Белензада, Мастер психолог, Предшколска установа „Раковица„;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развој комомуникације као услова квалитетне размене учесника у васпитно-образовном процесу. Развијање вештина самоизражавања, јачања поверења у себе и друге. Унапређивање знања и вештина за конструктивно решавање сукоба. Развијање партнерских односа.

Превенција насилне комуникације и интеракције на релацији наставник - ученик - родитељ - колега. Упознавање са теоријским и функционалним знањима и вештинама комуникације. Упознавање са конструктивним начинима решавања конфликата, препознавање баријера у комуникацији. Оспособљавање за успешно слушање и развијање осетљивости за осећања и потребе свих. Упознавање са типовима комуникације, начинима понашања у конфликту и исходиштима конфликта кроз практичне импликације у васпитно-образовној средини. Упознавање и стицање вештина и техника активног слушања у ситуацијама насиља. Подстицање процеса социјализације и разумевања односа између појединца и групе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Слушамо са разумевањем2. Како да кажемо оно што нам је потребно3. Осећања и потребе, препознавање и вештине изражавања4. Сукоби и шта са њима2. дан1. Баријере у комуникацији (наставник – родитељ- колеге-ученик,)2. Најчешћи начини понашања у конфликтним ситуацијама3. Пријатељство - алтернатива насиљу4. Сви смо различити – разумевање односа између појединца и групе - рекламирај себе

30

дана: 2
бодова: 16

3500,00 рс Интелектуалне услуге стручни материјали који се деле на семинару сваком учеснику ( добијају 21 стручни прилог ) потрошни материјал за рад на семинару (папири, стикери, фломастери, лепак, флип чарт папир, израда материјала за рад, пластифицирање. Уверења за учеснике. Путни трошкови.