Електронски дидактички материјали у настави матерњег и страног језика

Каталошки број програма: 309  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822, ,

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113,

Ајсела Хаџиахметовић, VII-1 степен, мастер, ОШ„Авдо Међедовић„, Нови Пазар; Едита Климента, доктор наука, ОШ „Стефана Немања„, Нови Пазар;

Ајсела Хаџиахметовић, VII-1 степен, мастер, ОШ„Авдо Међедовић„, Нови Пазар; Едита Климента, доктор наука, ОШ „Стефана Немања„, Нови Пазар;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду електронских дидактичких материјала и употребу ИКТ ради унапређивања наставе матерњег и страног језика у школи.

Оснаживање наставника за избор ИКТ алата за израду електронских дидактичких материјала за наставу матерњег и страног језика са циљем поспешивања наставе. Оспособљавање наставника за израду и примену електронских дидактичких материјала у настави матерњег и страног језика са циљем поспешивања наставе. Јачање капацитета наставника за израду и употребу електронских тестова и квизова знања у настави страног и матерњег језика са циљем унапређивања наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данУводИнтернет сајт – Дигитални простор за унапређивање наставе матерњег и страног језикаОнлајн публикације као електронски дидактички материјали у настави језикаУпотреба интерактивних дидактичких материјала у настави матерњег и страног језик Унапређивање наставе матерњег и страног језика кроз примену е-тестова и квизови знања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб Ајсела Хаџиахметовић, Едита Климента 25 3.86
2 ОШ Вук Караџић, ул.Генерала Живковића, Нови Пазар Ајсела Хаџиахметовић, Едита Климента 20 3.99

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.93