Koрак по корак до интерактивног часа 2- Креативним алатима до унапређивања наставе

Каталошки број програма: 343  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође

Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође; Константин Миладиновић, Дипломирани математичар и информатичар, ОШ ''Браћа Миленковић''

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање васпитно- образовног рада кроз развијање стручних, практичних и методичких знања за примену ИКТ алата у настави.

Развијање и подизање свести наставника, васпитача, сарадника, директора о новим улогама у иновираном наставном процесу као и према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса. Усавршавање практичних вештина за коришћење ИКТ у настави - хардвера и софтвера Оспособљавање за квалитетно планирање часова наставе уз примену веб алата Подстицање на активно и креативно реализовање часова Оспособљавање за креирање и коришћење веб алат и њихова примена у школи/ предшколској установи … Оспособљавање полазника за вођење електронског портфолиа

По завршетку обуке полазници ће бити оспособљени да користе ИКТ алате , и то ће чинити у већој мери него до сада, Полазници ће бити оспособљени да организују часове у којима ће користиити различита софтверска и хардверска решења Имаће активиран налог на платформи и биће оспособљени да воде елктронску евиденцију о свом професионалном раду

 • 1. дан
  • Представљање програма и упознавање учесника
  • Пројектна и интегрисана настава
  • Онлајн комуникација
  • Пауза
  • Видео конференције
  • Алати за прикупљање података и информација
  • Алати за прикупљање података и информација Рад на заједничком материјалу
  • Пауза
  • Рад на заједничком материјалу
  • Алати за прикупљање података и информација- Упитници
  • Пауза
  • Креирање визуелног садржаја
  • Креирање визуелног садржаја
  • Рекапитулација дана
 • 2. дан
  • Креирање визуелног садржаја
  • Игре и квизови у настави
  • Пауза
  • Медијска писменост
  • Елементи пројекта- слика
  • Елементи пројекта- аудио запис
  • Елементи медијског пројекта- видео
  • Пауза
  • Промоција пројекта
  • Електронски портфолио наставника
  • Радна биографија Самоевалуација План СУ
  • Пауза
  • Нови записи у портфолио
  • Генерисање извештаја
  • Рекапитулација обуке

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 5.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа "Сезаи Сурои" Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 30 4
2 ОШ "Свети Сава" Владичин Хан Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 30 3.94
3 ОШ "Свети Сава" Племетина Јасмина Петровић 12 3.67

Укупно учесника: 72 | Просечна оцена: 3.87