Позориште лектира – модел комуникације у савременој настави

Каталошки број програма: 846  

Не

Позориште лектира, Крунска 46а, pozoristelektira@gmail.com, 0653238528, 0113238528,

Дејан Јајчанин, jajajko@yahoo.com, 0113238528, 0653238528,

Иван Јевтовић, дипл. Глумац, Факултет Драмских Уметности; Милена Николић, дипл. Глумица, Факултет Драмских Уметности; Дејан Јајчанин, дипл. Глумац, Академија Уметности "Браћа Карић";

Иван Јевтовић, дипл. Глумац, Факултет Драмских Уметности; Милена Николић, дипл. Глумица, Факултет Драмских Уметности; Дејан Јајчанин, дипл. Глумац, Академија Уметности "Браћа Карић";

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да користећи позоришну представу и радионицу успоставе нови модел комуникације у савременој настави српског језика и књижевности.

Оснаживање наставника да користећи позоришну представу приближе ученицима низглед тешку и њима досадну литературу. Активација и инструисање наставника да кроз драмски процес као и радионицу укључе ђаке, не само као пасивне посматраче већ и као активне учеснике и извођаче у настави. Едукација наставника да кроз рад на позоришним представама приближе ученицима значај лепог говора, писмености и читања.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данУвод - Школска лектира као мотив за настанак позоришне представе и радионицеПозоришна представа "Ромео и Јулија"ПаузаМодел рад Позоришта лектирапаузаДрамска радионица - примена модела Позориста лектира у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

3000,00 рсд