"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Каталошки број програма: 10  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Лидија Марковић, Дипл. школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде“; Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић"; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање васпитног рада запослених развијањем вештина комуникације и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања, развијању одговорности и конструктивном решавању проблемских ситуација

Повећање одговорности учесника за избор конструктивног начина комуникације јачањем свести о утицају стила комуникације на развој, учење и понашање ученика; Унапређивање знања о ефектима различитих васпитних и комуникацијских приступа у смеру избора стила који је развојно подстицајан; Овладавање делотворним комуникацијским техникама за подстицање сарадње, развијање односа уважавања, пружање подршке, превенцију непожељног и развијање одговорног понашања и конструктивно решавање проблема; Размена, преиспитивање и корекција сопствених васпитних ставова и комуникацијских навика у интересу унапређивања васпитне улоге Јачање мотивације за континуирано развијање квалитетне комуникације и сарадње међу свим актерима у школској средини

Учесници: Разумеју утицај квалитета комуникације на све аспекте ОВ рада и мотивисани су да га унапреде; Разумеју механизме различитих васпитних и комуникацијских стилова, разликују њихове ефекте и у решавању проблемских сутуација опредељују се за конструктивни приступ; Познају и умеју да користе делотворне комуникацијске технике за грађење подстицајне климе и превенцију недисциплине; Знају како да предупреде и поставе границе неприхватљивом понашању ученика неповређујућим стилом комуникације; Сензибилисани су да у комуникацији са ученицима, родитељима и колегама покажу поштовање и разумевање и у проблемима пруже емпатију и подршку; Вреднују своје капацитете за примену усвојених вештина са ојачаним самопоуздањем и мотивацијом

 • 1. дан
  • 1. Полазишта и циљеви УК - зашто су комуникацијске вештине важне ?
  • пауза
  • 2. Односи између наставника и ученика - сложено поље комуникације
  • 3. Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације
  • пауза
  • 4. Понашања ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо? Разлика између тзв. Ти-порука и Ја-пору
  • пауза
  • 5. Ја-поруке: структура, услови за примену и ефекти
  • Резиме дана: „... како да говоримо да би ученици хтели да нас чују...“
 • 2. дан
  • 6 "Добројутарње" активности у функцији подстицања сарадње и креирања добре групне атмосфере
  • 7. Заједно против проблема: Ја-поруке као позив на сарадњу
  • пауза
  • 8. Проблеми ученика: Како реагујемо? (технике слушања и емоционалне подршке) 73
  • пауза за ручак
  • 9.Емпатија наставника - важан део подршке и подстицај за развијање саосећајности ученика
  • пауза
  • 10.Адекватно и неадекватно реаговање на проблеме ученика
  • пауза
  • Резиме дана: ,,… и како да слушамо да би ученици хтели да разговарају са нама…“
 • 3. дан
  • 11. Зоне проблема у школској пракси као тест за комуникацијске вештине
  • пауза
  • 12. Неслагања, конфликти и начини поступања; Сарадња као избор при решавању сукоба и пронлема
  • пауза
  • 13. Допринос конструктивног решавања проблема стварању подстицајне средине за развој и учење
  • пауза
  • 14. Резиме/Завршне активности:„Под утицајем обуке у свом даљем раду и комуникацији настојаћу да...“

30

дана: 3
бодова: 20

Цена појединачне котизације по учеснику (више година уназад и сада) је 5800 дин.(промена може да наступи у складу са стањем у наредним год.). Цена укључује радне материјале (прилози, штампани и е-приручник), потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара, путних/смештајних трошкова водитеља, сертификате, накнадне трошкове у фази праћења примене и остале припадајуће трошкове Психокод-а. Не укључује освежење. За установу је у складу са бројем учесника у групи, са могућношћу до 3 гратис котизације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 РЦ НИШ, Париске комуне бб , Ниш (или посредством ZOOM-a) Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 15 3.97
2 УГ,,Тим Психокод" Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 4
3 Средња школа "Вук Караџић", Љубовија, Дринска бб Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 20 3.99
4 Прва београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.92
5 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 3.99
6 XIV гимназија, Београд, Хаџи-Проданова 5 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 20 3.99
7 ОШ "Петар Кочић", Темерин, Народног фронта 80 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 25 3.99
8 XIII београдска гимназија, Љешка 47, Баново брдо, Београд Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 22 3.97
9 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 26 3.98
10 ЦСУ Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Ирена Лободок Штулић, Сузана Станковић-Илић 21 3.98
11 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 8 4
12 Центар за стручно усавршавање НИШ, Париске комуне б.б. Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 12 3.99
13 Прва крагујевачка гимназија, Даничићева 1, Крагујевац Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.95
14 Центар за стручно усавршавање НИШ, Париске комуне бб, Ниш Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 7 4
15 Дом ученика средњих школа "Патријарх Павле", Здравка Челара 14, Београд Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.97
16 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 13 3.98
17 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НИШ, Париске комуне бб , Ниш Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 28 3.99
18 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 12 3.97
19 ОШ "Мирослав Антић", Оџаци, Школска 23 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 23 3.94
20 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 13 4
21 ОШ " Милан Муњас" УБ, Вука Караџића 25 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.98
22 ЦСУ Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 30 3.98
23 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 13 3.98

Укупно учесника: 446 | Просечна оцена: 3.98