Визуелно програмирање и примена – програмирање робота

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 900  

Да

Електро-саобраћајна техничка школа Никола Тесла, Доситејева 44б 36000 Краљево, estsnikolatesla@mts.rs, 036312601, 036312602, 0365110540

Мирољуб Сеничић, senicic@live.com, 036312601, 0648953501,

Мирољуб Сеничић, , ЕСТШ "Никола Тесла" Краљево; Катарина Вељковић, , Прва крагујевачка гимназија; Миодраг Вучинић, , ЕСТШ "Никола Тесла" Краљево;

Мирољуб Сеничић, , ЕСТШ "Никола Тесла" Краљево; Миодраг Вучинић, , ЕСТШ "Никола Тесла" Краљево;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Осавремењивање наставног процеса коришћењем нових софтверских и хардверских алата и мотивисање наставника за примену нових технологија у настави

Коришћење програмског пакета за једноставно и ефикасно програмирање и тестирање софтвера за роботе, као и његова конкретна примена на роботима у електротехници и машинству.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. недељаУвод у роботику и основе електронике2. недељаLEGO EV3 робот - хардвер и софтвер3. недељаРадно окружење LEGO софтвер4. недељаРадно окружење LEGO софтвер- наставак5. недељаНапредно програмирањеЗавршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 24

Цена по полазнику је 2400,00 динара + ПДВ. У цену је укључена настава (један човек - један рачунар) и неопходан материјал за успешно праћење програма, надокнада за предаваче и освежење.