Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Каталошки број програма: 251  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Препознавање ризика одрастања и подстицање наставника да самостално креирају и примењују разноврсне програме превенције.

Оспособљавање наставника да: • Препознају симптоме злоупотребе различитих ПАС – како препознати почетак зависности, шта чинити и како спречити • Препознају најучесталије облике вршњачког насиља и развију стратегије превенције • Уоче симптоме патолошког коцкања и сагледају процедуре помоћи • Упознају методе психолошких манипулација у оквиру секти и сагледају могућности превентивног деловања • Сагледју специфичности алкохолизма младих и откривају делотворне методе превенције Увежбавање стратегија и вештина суочавања са ризичним понашањима младих из улоге: родитеља, наставника и вршњака Подршка обученим наставницима да креирају аутентичне програме превенције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАдолесценција и ризична понашања младихПауза„Коцка је бачена„ – симптоми патолошког коцкањаПаузаСекте – ловци на младе душепаузаНасилник, жртва и посматрачи2. дан„Пубертет гасе алкохолом„ – специфичности алкохолизма младихПаузаСимптоми и последице злоупотребе дрогаПаузаШта чинити?ПаузаПрограм превенције у нашој школи

30

дана: 2
бодова: 16

2500 динара по учеснику У цену је урачунато: • Наканада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Приручник – текстови предавања са обуке,сценарија за рад са ученицима,сценарија за рад са родитељима

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Матија Губец", Таванкут, Марка Орешковића 12 а Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.91
2 Пољопривредна школа, Лешак, Улица Браће Матовића 17 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.97
3 ОШ "Коста Абрашевић", Железник, Београд, Милорада Јанковића Доце 34 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 28 3.97
4 ОШ "Љуба Ненадовић", Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.98
5 Музичка школа " Марко Тајчевић" Лазаревац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 24 3.98
6 ОШ"Франце Прешерн", Станка Пауновића 45, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 24 3.98
7 Основна школа "Сутјеска", Рашка,27. новембра бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 26 3.96
8 Основна школа "Змај Јова Јовановић" Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.97
9 Музичка школа "Ватрослав Лисински" Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98

Укупно учесника: 244 | Просечна оцена: 3.97