STEAM компетенције за децу 4.0 индустријске револуције

Каталошки број програма: 457  

Не

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111

Иван Анић, Доктор методике наставе математике, Висока школа струковнихи студија за ИТ-ИТС; Милић Вукојичић, мастер , Универзитет Сингидунум

Иван Анић, Доктор методике наставе математике, Висока школа струковнихи студија за ИТ-ИТС; Радоје Кошанин, димпломирани математичар, ОШ "Вожд Карађорђе", Ниш; Милић Вукојичић, мастер , Универзитет Сингидунум

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развој компетенција наставника за организовање наставе са акцентом на развој СТЕАМ компетенција.

Оспособљавање учњсника да коришћењем дигиталних ресурса на глобалној мрежи осмисле проблемске ситуације за ученике кроз које се развијају СТЕАМ компетенције. Развој СТЕАМ компетенција учесника.

Након одржане обуке учесници ће: Развити своје СТЕАМ компетенције. Бити оспособљени да организују час(ове) проблемске наставе кроз коју ће ученици развијати СТЕАМ компетенције. Бити оспособљени да дају повратне информације ученицима о степену развоја њихових СТЕАМ компетенција.

 • 1. дан
  • Четврта индустријска револуција - значај СТЕАМ образовања
  • Пауза
  • СТЕАМ радионица - Обновљиви извори енергије
  • Пауза
  • Давање повратне информације о развоју СТЕАМ компетенција
  • Пауза
  • Развој СТЕАМ компетенција

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену су укључени сви порези и доприноси, изнајмљивање простора и додатне опреме, путни трошкови и хонорари реализатора, материјали за учеснике, као и кетеринг и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Институт за модерно образовање, Масарикова 5/3, Београд Иван Анић 9 3.97
2 Институт за модерно образовање Иван Анић, Радоје Кошанин 17 3.91

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.94