Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Каталошки број програма: 241  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Верица Стојић, Дипломирани дефектолог - логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку

Верица Стојић, Дипломирани дефектолог - логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Повећање нивоа знања наставника, васпитача и стручних сарадника о дискалкулији као специфичној сметњи у учењу.

Стицање и унапређивање знања о узроцима и појавним облицима дискалкулије, њено препознавање, процену потреба деце и ученика за додатном подршком, и пружање подршке деци и ученицима са овом тешкоћом.

Очекујемо да ће васпитачи и наставници по завршетку обуке стећи потребна знања, да могу да препознају дете и ученика са дискалкулијом, и да могу да му пруже адекватну подршку. Васпитачи ће моћи да раде на развијању предматематичких вештина. Наставници разредне и предметне наставе ће израђивати материјал примерен ученицима са дискалкулијом.

 • 1. дан
  • 1.Теоријска одређења дискалкулије, неуролошки механизми настанка, симптоми и дијагностиковање
  • ПАУЗА
  • Значај и развијање предматематичких вештина
  • ПАУЗА
  • Наставни модели у раду са децом и ученицима са дискалкулијом
  • ПАУЗА
  • Израда колаборативног пројекта
  • ПАУЗА
  • Евалуација и завршна разматрања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Верица Стојић, Марија Ђукић 14 3.99

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 3.99