Може то и боље - конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Каталошки број програма: 610  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Јасна Капелан, доктор наука – филолошке науке, основна школа „Вук Караџић” Бачка Паланка; Јелена Кузмановић, дипломирани културолог-мастер, Техничка школа Бечеј ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј

Јасна Капелан, доктор наука – филолошке науке, основна школа „Вук Караџић” Бачка Паланка; Јелена Кузмановић, дипломирани културолог-мастер, Техничка школа Бечеј ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција и оснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника у области израде и примене креативних активности, Интернета и литерарних текстова у настави помоћу којих ученици лакше и успешније усвајају градиво.

Оспособљавање наставника за коришћење иновативних креативних активности у настави; Презентација резултата истраживања аутора семинара о побољшању усвајања градива ученика стеченог коришћењем Интернета и обука наставника за такав рад; Указивање на значај употребе литературе у настави и обука наставника за њихову примену у процесу рада са ученицима. Упознавање наставника са најновијим т примерима добре праксе у реализацији иновативних активности које развијају радозналост, критичко мишљење и креативност, а самим тим и мотивацију ученика, стварају позитивну радну атмосферу у учионици и доприносе успешном савладавању градива; Подстицање мотивације наставника и стручних сарадника за усавршавањем наставног процеса.

Побољшање методичко-дидактичке компетенције наставника за спровођење наставних садржаја; Практична примена презентованих иновативних креативних активности у настави; Примена техника учења коришћењем Интернета, примера добре праксе и литературе у реализацији наставе доприносе развијању радозналости, креативности и мотивисаности ученика у позитивној радној атмосфери у учионици и омогућавају боље и лакше савладавање градива: Подизање нивоа мотивације наставника и стручних сарадника за усавршавањем свог рада.

 • 1. дан
  • Представљање
  • Лако учење
  • Пауза
  • Лако учење
  • Пауза
  • Презентација радова по групама
  • Завршна дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милоје Чиплић" Нови Бечеј Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 20 4
2 Центар за стручно усавршавање Сомбор Јасна Капелан, Јелена Кузмановић 15 3.85

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.93