Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и тематско планирање

Каталошки број програма: 862  

Не

Tренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Неимарска 17, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, ,

Jovan Kocevski, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, 0612890030,

Драгана Жигић, , ОШ " Вук Караџић ", Нови Сад; Александра Тасковић, , ОШ "Михајло Пупин", Ветерник и СМШ "Исидор Бајић",; Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад;

Драгана Жигић, , ОШ " Вук Караџић ", Нови Сад; Александра Тасковић, , ОШ "Михајло Пупин", Ветерник и СМШ "Исидор Бајић",; Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упућивање наставника енглеског језика и наставника разредне наставе у поступак повезивања наставних садржаја коришћењем иновативних приступа у планирању и реализацији наставе у циљу повећања језичких компетенција ученика и остварењу исхода наставе.

- Овладавање поступцима организације наставе који утичу на развој језичких компетенција ученика и вишем ниову остварења исхода наставе. - Уочавање компатибилних наставних садржаја у настави енглеског језика и осталих наставних предмета у разредној настави и повезивање у заједничке активности. - Повезивања садржаја наставе енглеског језика и других наставних предмета путем корелације и тематског планирања у разредној настави. - Оснаживање наставника за примену техника наставе енглеског језика у циљу повећања језичких компетенција ученика. - Мапирање приоритета наставе усмерене на исходе и развој језичких компетенција ученика млађег школског узраста.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. данУвод Представљање учесникаКомуникацијске вештине ученика и њихов развој у разредној наставиМрежа садржајаЕнглески језик и други наставни предмети - могућности корелације Тематско планирање и примена техника поучавања и учења из енглеског језикаИзвештавање и дискусијаЗначај и улога енглеског језика у тематском планирањуЕвалуација и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

2.350,00 динара. У цену су урачунати трошкови набавке потрошног материјала, израде радног материјала, хонорари и путни трошкови реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Драгана Жигић, Даница Коцевска 16 3.98

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.98