Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 679  

Да

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Наташа Анђелковић, специјалиста струковни васпитач, ПУ ,,11. април’’, Нови Београд; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

Наташа Анђелковић, специјалиста струковни васпитач, ПУ ,,11. април’’, Нови Београд; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Биљана Калафатић, дипл.инг.електротехнике, ОШ „Петефи Шандор”, ПОШ „Тврђава”, Нови Сад; Душица Чолаковић, дипломирани педагог, ПрПредшколска установа „11.април”; Наташа Врапчевић, васпитач, ПУ „Наша радост„, Суботица; Александра Јоцић, Професор разредн наставе, васпитач, Предшколска установа ,,11.април’’, Нови Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање нивоа дигиталних компетенција васпитача и подршка унапређивању васпитно образовног рада применом дигиталне технологије.

Увиђање могућности дигиталних технологија за подстицање развоја детета; Креирање подстицајне средине за учење, као педагошки одговор на дигитални контекст одрастања; Разумевање кључних концепата и стицање знања о основним принципима одговорне примене дигиталне технологије у васпитно образовном раду; Развијање компетенција васпитача да користе дигиталне и Web 2.0 алате на активан, стваралачки и креативан начин за истраживање, решавање проблема, учење заједно са децом и успостављање сарадничких односа; Упознавање могућности Бибот робота у дидактичким играма.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. недељаУВОД У ОБУКУКЉУЧНИ КОНЦЕПТИ ЗА ПЕДАГОШКУ ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУОДГОВОРНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ2. недељаКЉУЧНИ КОНЦЕПТИ КРЕАТИВНЕ ПРИМЕНЕ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ВРТИЋУОТКРИВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА – 1. ДЕООТКРИВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА – 2. ДЕО; ПРВА ВЕЖБА3. недељаДРУГА ВЕЖБА: КРЕАТИВНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ЦРТАЊЕ У ПРОГРАМУ TUX PAINTТРЕЋА ВЕЖБА: КРЕАТИВНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ИГРЕ У ПРОГРАМУ MICROSOFT WORDЧЕТВРТА ВЕЖБА: КРЕАТИВНЕ ПРИМЕНА ДИГИТЕЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ-ВАСПИТАЧ И ДЕЦА ЗАЈЕДНО СТВАРАЈУ4. недељаПРИМЕНА САМР МОДЕЛА У ИЗРАДИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕРАЗМЕНА РЕСУРСА УПОТРЕБОМ QR КОДОВА5. недељаБИБОТ РОБОТ У ДИДАКТИЧКИМ ИГРАМА ПАУЗАЕВАЛУАЦИЈА ОБУКЕ У ЦЕЛИНИ

30

недеља: 5
бодова: 32

За групу од 30 учесника, цена по учеснику је 5500 динара. У цену су укључени хонорар техничког лица, модератора и стручњака, трошкови организације и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде учесника, трошкови администрације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 29 3.81
2 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 28 3.88
3 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 20 3.87
4 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.86
5 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 29 3.74
6 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.67
7 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.73
8 Весна Златаровић 22 3.85
9 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.64
10 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.81

Укупно учесника: 278 | Просечна оцена: 3.79