НОВИНЕ У ЕПИЗООТИОЛОГИЈИ, ДИЈАГНОСТИЦИ, ТЕРАПИЈИ И ПРОФИЛАКСИ ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА

Каталошки број програма: 919  

Не

Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић, ул. Илије Бирчанина бр.70, 12000 Пожаревац, poljsk@mts.rs, 012223388, 012541156, 012223388

Весна Васић, vasic.vesna69@gmail.com, 012525316, 0643348946,

Драгиша Траиловић, доктор ветеринарских наука, Установа Факултет ветеринарске медицине Универзите; Иван Павловић, доктор ветеринарских наука, Научни институт за ветеринарство Србије; Драган Бацић, Магистар и доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог; Соња Обреновић, Магистар и доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог;

Иван Павловић, доктор ветеринарских наука, Научни институт за ветеринарство Србије; Драган Бацић, Магистар и доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог; Соња Обреновић, Магистар и доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника у средњим стручним школама за образовни профил ветеринарски техничар

Стицање нових знања и вештина из области епизоотиологије заразних и паразитских болести животиња, која се предаје у оквиру предмета Епизоотиологија и Болести животиња у трећем и четвртом разреду средњих ветеринарских школа – упознавање са новинама из области етиологије, патогенезе, дијагностике, терапије и профилаксе појединих обољења код говеда, оваца, коза, свиња, коња, живине, паса и мачака, новим болестима које су постале актуелне последњих година и начином њиховог преношења, препознавања, дијагностиковања, лечења и сузбијања, као и са улогом ветеринарских техничара у препознавању, дијагностиковању, лечењу и превенирању појединих обољења.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данЕПИЗООТИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА У СРБИЈИ И РЕГИОНУЕПИЗООТИОЛОГИЈА ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА У СРБИЈИ И РЕГИОНУАКТУЕЛНЕ ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ КОПИТАРА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ПРОФИЛАКСААКТУЕЛНЕ ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ПРОФИЛАКСААКТУЕЛНЕ ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ПРОАКТУЕЛНЕ ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ СВИЊА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ПРОФИЛАКСААКТУЕЛНЕ ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ПРОФИЛАКСАДИЈАГНОСТИКА ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара плус ПДВ, укључује учешће на семинару, писани материјал, ЦД, и сертификат – наведена сума служи за покривање трошкова организације семинара и трошкова предавача.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац Иван Павловић, Драган Бацић, Соња Обреновић 24 3.88
2 Пољопривредна школа са домом ученика, Царице Милице 2, Футог Иван Павловић, Драган Бацић, Соња Обреновић 30 3.87

Укупно учесника: 54 | Просечна оцена: 3.88