Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Каталошки број програма: 114  

Не

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294,

Снежана Милојковић, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294,

Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште ; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''М. Николић'' и ОШ ''Д. Максимовић'',Пожаревац; Јасмина Стојковић, Спец. мет. наст. математике, МА учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд; Снежана Милојковић, МА образовних политика,проф. разр.наст., ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште;

Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште ; Јасмина Стојковић, Спец. мет. наст. математике, МА учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд; Јасмина Мишић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање вештина наставника да препознају мотивационе узроке различитих облика ометајућег понашања ученика на часу, колега и родитеља при узајамној комуникацији и примене стратегија за њихово превазилажење.

- Упознавање наставника са базичним емоционалним способностима за управљање емоцијама у конфликтним ситуацијама. - Унапређивање знања о способностима потребним за конструктивно решавање и управљање конфликтима. - Оснаживање наставника за примену стратегија и вештина за решавање и конструктивно управљање конфликтима. - Развијање свести наставника о важности планирања и реализације превентивних активности у области насиља, занемаривања и злостављања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данО конфликтимаБазичне емоционалне способности у конфликтним ситуацијамаРадионица - Пусто острво Радионица – У чијим рукама остаје папирРадионица – Дијагноза конфликта (мапа конфликта)Радионица - Role playЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.700 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Вук Караџић" Мајиловац Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.98
2 Сопот, ОШ ,,Јелица Миловановић" Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 4
3 ОШ,,Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
4 OŠ "Stevan Čolović" Arilje Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 4
5 ОШ ,,Карађорђе", Топола, Мије Тодоровића 8 Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
6 ОШ ,,Велизар Станковић Корчагин", Велики Шиљеговац Александра Солујић, Јасмина Стојковић 20 3.99
7 ОШ ,,Велизар Станковић Корчагин", Велики Шиљеговац Александра Солујић, Јасмина Стојковић 24 4
8 Тутин Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
9 OŠ "Desanka Maksimović" Požarevac Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
10 Београд, ОШ ,,Ђорђе Крстић" Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.98
11 Пожаревац, ОШ ,,Доситеј Обрадовић" Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 4
12 ОШ ,,Милица Павловић" Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак Александра Солујић, Јасмина Стојковић 28 3.97
13 ОШ ,, Јован Цвијић", 7. јула бр.10, Зрењанин Александра Солујић, Јасмина Стојковић 29 3.99
14 Ћуприја, Кнеза Милоша 96 Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 4

Укупно учесника: 401 | Просечна оцена: 3.99