Биомеханичка анализа моторичких тестова и водич кроз електронску обраду података

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1066  

Да

Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевићева 10а, racaslavujac@gmail.com, 0606240120

RAtko Stankovic, racaslavujac@gmail.com, 018516110, 0606240120

Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу

Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Саша Бубањ, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Савладавање основних биомеханичких законитости у тестирању моторичких способности као и познавање процедура њихове обраде и презентације у напредном Excelu

Специфични цељеви програма су савладавање знања у вези биомеханичких принципа појединих тестова за процену моторичких способности, приказ предности и недостатака правилног извођења тестова, евиденција података, сортирање, филтрирање и прављење сложених извештаја помоћу напредних функција програма за табеларно прорачунавање

Упознавањем са основним биомеханичким принципима кретања и извођења моторичких тестова корисници би требало да науче како да правилно тестирају и реализују мерења моторичких способности. Исто тако, добијене податке о вредностима тестова требало би да сазнају како даље да обрађују и приказују на дескриптивном нивоу како би могли да их упоређују и саопштавају

  • 1. недеља
    • Биомеханичка анализа моторичких тестова
  • 2. недеља
    • Водич кроз електронску обраду података

90

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 1.500,00 динара. У ову цену су урачунати трошкови организације обуке, аминистративно-рачуноводствени трошкови и надокнада предавачима