„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Каталошки број програма: 330  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Јасна Јанковић, Професор књижевности и српског језика, СШ „Правно-пословна школа“ Београд; Наташа Богдановић, професор разредне наставе, ОШ “Љупче Николић” Алексинац; Александар Јањић, дипломирани психолог, ОШ “Љупче Николић”, Алексинац

Јасна Јанковић, Професор књижевности и српског језика, СШ „Правно-пословна школа“ Београд; Наташа Богдановић, професор разредне наставе, ОШ “Љупче Николић” Алексинац; Александар Јањић, дипломирани психолог, ОШ “Љупче Николић”, Алексинац

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање знања и ставова полазника програма обуке о узроцима и последицама стреса и изгарања на раду и њихово оспособљавање за препознавање извора стреса и предузимање мера, поступака и техника за сузбијање, превенцију и заштиту на раду.

Развијање знања полазника о врстама, специфичним облицима и моделима стреса на раду. Развијање знања и ставова полазника о синдрому изгарања на раду, његовим компонентама, фазама и одликама. Развијање знања и вештина полазника за препознавање извора стреса(стресора) на раду и у вези са радом. Развијање знања и ставова полазника о последицама „Вurnout“синдрома на лично здравље и односе на раду и у вези са радом. Развијање знања и вештина полазника за препознавање симптома изгарања на раду и инструментима за мерење нивоа стреса. Развијање знања и вештина полазника за избор техника и стратегија за управљање стресом и предузимање мера,поступака и метода за превенцију и превазилажење последица стреса како би заштитили себе и друге запослене.

По завршеној обуци полазник зна и у стању је да: -разликује врсте,облике и моделе стреса на раду; -прави разлику између стреса и изгарања на раду; -разуме утицај и последице стреса и изгарања на раду на здравље запослених и односе на и у вези са радом; -препозна изворе стреса(стресоре)на раду и у вези са радом; -препозна симптоме изгарања на раду; -процени ниво стреса и изгарања на раду; -примени технике и стратегије за управљање стресом; -предложи и предузима мере превенције и превазилажења последица стреса и изгарања на раду. Полазник ће имати развијене ставове у погледу: -значаја међусобне/институционалне сарадње и суделовања у спровођењу мера превенције и превазилажења стреса на раду и у вези са радом; -личне заштите од изгарања на раду

 • 1. дан
  • 1. Психологија стреса на раду
  • Пауза
  • 2. Узрочници стреса на радном месту
  • Пауза
  • 3. Препознавање и последице професионалног изгарања
  • Пауза
  • 4. Видови превенције и превазилажења стреса
  • Евалуација програма обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1.900 динара. У цену је урачуната накнада реализатора, порези, доприноси, трошкови Центра, трошкови за набавку и израду радног материјала за реализацију програма обуке и материјала за полазнике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Карађорђе", Горњи Матејевац Наташа Богдановић, Александар Јањић 30 3.94
2 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пландиште Наташа Богдановић, Александар Јањић 30 3.89
3 ОШ ,,Иван Милутиновић“, Вишњица Наташа Богдановић, Александар Јањић 30 3.84
4 ОШ ,,Мића Станојловић“, Коцељева Јасна Јанковић, Александар Јањић 30 3.89
5 Средња Техничка школа, Ада Наташа Богдановић, Александар Јањић 30 3.84
6 Регионални центар за стручно усавршавање, Чачак Наташа Богдановић, Александар Јањић 15 3.98
7 ОШ "Драган Ђоковић Уча", Лађевци Наташа Богдановић, Александар Јањић 30 3.99
8 ОШ "Иван Горан Ковачић", Суботица Јасна Јанковић, Александар Јањић 29 3.84
9 ОШ ''Љупче Николић'', Алексинац Наташа Богдановић, Александар Јањић 30 3.93

Укупно учесника: 254 | Просечна оцена: 3.9