„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Каталошки број програма: 170  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација ; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„;

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација ; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Љиљана Здравковић, Магистар науке стратегијског менаџмента, УНИКА осигурање;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање и даље оспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача за континуирану примену и унапређивање стечених комуникацијских знања и вештина, коришћењем искустава примене у школској васпитној пракси

-Oјачавање мотивације учесника за континуирано унапређивање комуникацијских знања и вештина путем сталног трансфера на праксу и повратног учења из праксе -Промишљање о делотворности стечених вештина са аспекта уочених могућности и ограничења у школској пракси -Продубљивање и проширивање комуникацијских знања и вештина: овладавање техникама давања конструктивних повратних информација, похвала, критика -Сагледавање и разумевање ставова и уверења који су у основи различитих стилова комуникације, уз оснаживање за избор самопоузданог (асертивног) стила у односу са ученицима, родитељима, колегама -Систематизација усвојених комуникацијских смерница креирањем интерног комуникацијског подсетника у складу са специфичностима и потребама окружења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод; Основна полазишта и циљеви развијања и сталне надградње комуникацијских знања и вештинаПроцена квалитета комуникације на различитим релацијама у колективу ПаузаОсновни постулати и технике конструктивне комуникације и њихова примена у праксиУтицај стечених комуникацијских вештина на васпитну праксу-примери добре праксе и тешкоће у примениПауза Специфичне комуникацијске технике: конструктивне повратне информације (КПИ), похвале и критикеПаузаСамопоуздани стил понашања и комуникације – одраз уверења и васпитних усмерења наставника ПаузаМогућности, правци и планови даљег унапређивања комуникације и сарадње у професионалним односимаЗавршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена једнодневног семинара по учеснику је 2400 динара. Укључује радне материјале потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара водитеља, путне трошкове за водитеље, накнадне трошкове у фази праћења примене, као и остале припадајуће трошкове УГ „Тима Психокод„. Не укључује освежење. Цена за школу је у зависности од броја учесника, уз могућност до три гратис учешћа на максималан број учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Младост"-Пригревица Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 30 3.98
2 Средња школа ,,Милоје Васић"- Велико Градиште, Житни трг 4 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 28 3.92
3 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 3.98
4 Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке девојке 6, НИШ Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 22 3.87
5 Уметничка школа Ужице, Улица Велики парк 3, Ужице Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 25 3.93
6 Дом ученика средњих школа" Јелица Миловановић",Крунска 8, Београд Ирена Лободок Штулић, Марија Кривачић 20 3.83

Укупно учесника: 136 | Просечна оцена: 3.92