Гамификација – развојна улога игре у образовно-васпитном раду

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1136

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Петер Естелецки

Петер Естелецки, Ема Газдаг

П3

К1, К3

Циљ програма је да се игра врати у школу где јој је заслужно место, јер елиминише монотонију, побољшава перформансе, отклања умор од учења и олакшава васпитно-образовни рад.

Припремити полазнике семинара за примену дидактичке игре кроз конкретне активности: 1. Теоријски оквир и дидактичке игре а. Историја игре б. Теорије игара в. Улога игре у развоју детета г. Педагошки аспекти игре д. Педагошке традиције игре. Гамификација. Шта је гамификација? Научимо његово значење. 2. Развојна улога игре у образовању а. Друштвене науке б. Природне науке и математика в. Компјутерске игре у образовању 3. Методолошки аспекти анализе игре. Подела рада и интеракције током играња. 4. Радионица

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).

1. Теоријски оквир и дидактичке игре а. Историја игре б. Теорије игара в. Улога игре у развоју детета г. Педагошки аспекти игре д. Педагошке традиције игре. Гамификација. Шта је гамификација? Научимо његово значење. 2. Развојна улога игре у образовању а. Друштвене науке б. Природне науке и математика в. Компјутерске игре у образовању 3. Методолошки аспекти анализе игре. Подела рада и интеракције током играња. 4. Радионица

20

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).