Корелација математике са природним и друштвеним наукама

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1139

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Игор Багањ, Силвиа Кришка, Луциа Шуљок

Игор Багањ, Силвиа Кришка, Луциа Шуљок

П4

К2, К4

Циљ програма је да се знање полазника систематизује, а све у вези корелације математике са природним и друштвеним наукама.

Давање практичних примера који се могу користити у свакодневном образовању и васпитању.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Историјски развој наука. Математика и корелација са другим наукама. Рад са надареним ученицима. Примена математике у образоноди. (образовање и разонода)

До 30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).