Приче за учење

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1187

да

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд“

Душанка Мудринић 064-112-49-27 dusankamudrinic@yahoo.com

Душанка Мудринић, Драгана Бабић, Андријана Ћирић,

Душанка Мудринић, Драгана Бабић, Андријана Ћирић,

П8

К1, К4

Разумевање важности праћења развоја диспозиција за учење код детета и њихово документовање кроз приче за учење.

Упознавање учесника обуке са теоријским полазиштима диспозиција за учење. Разумевање значаја документовања учења и развоја детета, кроз приче за учење. Оснаживање учесника обуке за препознавање ситуација учења и писање прича за учење.

Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра-васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи.

1. дан Шта су диспозиције за учење? Праћење развоја диспозиција за учење кроз приче за учење. Ситуације учења као повод за писање прича за учење. Тест за прелазак у другу недељу. 2. дан Примери из праксе о ситуацијама учења у игри, животно-практичним активностима и планираним ситуацијама учења. Препознавање ситуација учења у игри. Активност за прелазак на непосредни начин обуке. Како написати причу? Принципи за писање приче за учење. Предлог подршке у причи за учење. Анализа прича за учење, укључивање родитеља и завршна активност.

45

2 дана (16 сати) дана (укупно време рада: мин.)

словачки

српски

да

Цена по учеснику је 3500 динара (16 сати/бодова). У цену су укључени хонорар техничког лица и модератора, трошкови организације и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде учесника, трошкови администрације, одржавање сервера и система за учење на даљину.