Како до успешне сарадње са родитељима

Каталошки број програма: 112  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Гордана Поповић Божанић, дипломирани школски педагог, Економска школа, Чачак; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ Вук Караџић, Чачак

Гордана Поповић Божанић, дипломирани школски педагог, Економска школа, Чачак; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ Вук Караџић, Чачак

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање компетенција учесника за стварање толерантне и недискриминативне атмосфере на релацији васпитно-образовна установа -породица кроз изграђивање партнерских односа између васпитно-образовне установе и родитеља

Разумевање улоге свих актера васпитно- образовног рада у успостављању толерантне и недискриминативне атмосфере на релацији васпитно-образовна установа – породица Разумевање значаја усклађености васпитних утицаја породице и васпитно-образовне установе за развој детета Оспособљавање учесника за примену комуникацијских вештина у сарадњи са родитељима Оспособљавање за планирање и реализацију интерактивних родитељских састанака

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Новине у начинима рада са родитељима Усклађивање васпитних утицаја Комуникација са родитељима Интерактивни родитељски састанак

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево, ОШ "Светозар Марковић" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.97
2 Прилике, ОШ "Сретен Лазаревић" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 25 3.98
3 Краљево, ОШ "Јово Курсула" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 28 3.95
4 Горњи Милановац, ОШ "Десанка Максимовић" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.94
5 Ивањица, Техничка школа Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 29 3.97
6 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.95
7 Таково, ОШ "Таковски устанак", Горњи Милановац Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 27 3.98
8 ОШ "Предраг Кожић", Дубовац, Ковин Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 16 3.99
9 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 22 3.88
10 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 27 3.99
11 ОШ "Арсеније Лома", Ломина 1, Рудник Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 26 3.9
12 ПУ "Олга Грбић", Радише Петронијевића 4,Косјерић Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.97
13 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Левосоје, Бујановац Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.99
14 ОШ "Свети Сава", Бошка Бухе 17, Горњи Милановац Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.97
15 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, Лазаревац Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.97
16 Економска школа, Жупана Страцимира 15, Чачак Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 29 3.98
17 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 28 3.99
18 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 22 3.98
19 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 18 4
20 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, Шабац Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 24 3.98
21 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 28 3.97
22 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 14 3.99

Укупно учесника: 573 | Просечна оцена: 3.97