Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Каталошки број програма: 157  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Милорад Дашић, магистар филолошких наука , Девета гимназија, Нови Београд; Ненад Гугл, Мастер филолошких наука, Трећа гимназија, Врачар

Милорад Дашић, магистар филолошких наука , Девета гимназија, Нови Београд; Ненад Гугл, Мастер филолошких наука, Трећа гимназија, Врачар

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање и развијање комуникацијских вештина наставника, потребних за квалитетну професионалну сарадњу и успешну реализацију наставних и ваннаставних активности

Јачање компетенција наставника за успешну комуникацију у школи. Оснаживање компетенција наставника за методичке приступе који подстичу тимски рад. унапређивање способности наставника за интердисциплинарни приступ настави и ваннаставним активностима. обучавање наставника за креирање настваних и ваннастваних активности које јачају тимски дух и развијају осећај припадности групи (вежбе, радионице). Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности према наставника према колегама и ученицима.

Очекује се да ће по завршетку обуке учесници бити оспособљени за професионалну и одговорну комуникацију у школи. По завршетку обуке учесници ће бити у стању да повезују наставне садржаје више предмета у наставне у целине. Очекује се да ће учесници, по завршетку обуке, радити на унапређивању међуљудских односа у школи и успостављању подстицајних околности за тимски рад. по завршетку обуке учесници ће бити у стању да осмисле и реализију интердисциплинарне часове. Након завршетка обуке учесници ће бити оспособљени да на време препознају потенцијлане препреке за тимски рад и међупредметну сарадњу, као и да подстицајно утичу на њихово превазилажење.

  • 1. дан
    • 1. Развијање комуникацијских вештина наставника
    • 2. Могућности тимског рада у настави
    • 3. Међупредметна сарадња

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000 рсд . Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој Смедерево, ББ, Горанска, Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 23 3.75
2 Регионални центар за професионални развој Смедерево, ББ, Горанска, Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 25 3.84
3 Регионални центар за професионални развој Смедерево, ББ, Горанска, Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 23 3.98
4 Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола, Маршала Тита 167 Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.94
5 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 18 3.94
6 ЦСУ Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 21 3.95
7 ЦСУ Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 17 3.95
8 ЦСУ Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 14 3.86
9 Трговинско-угоститељска школа "Тоза Драговић" Крагујевац Милорад Дашић, Ненад Гугл 28 3.84
10 Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18 Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.91
11 ЦСУ Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 17 3.9
12 ОШ Рада Миљковић, Кнеза Лазара 122, Јагодина Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.95
13 ЦСУ Шабац, Николе Тесле 1a Милорад Дашић 26 3.95
14 Седма београдска гимназија, Шејкина 21а, Београд Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.95
15 ОШ "Свети Сава" , Букурешка бб, Крагујевац Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.97
16 ОШ Десанка Максимовић, Београд, Устаничка 246 Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.83
17 ЦСУ Лесковац, Лесковачког Одреда 6, Лесковац Милорад Дашић, Ненад Гугл 20 3.95
18 ШОСО „Царица Јелена”, Гоце Делчева 22, Ниш Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.96

Укупно учесника: 442 | Просечна оцена: 3.91